เพื่อชีวิตติดล้อ

 คาราบาว เสก โลโซ Loso เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เพื่อชีวิตติดล้อ แอ๊ด คาราบาว feat. เสก โลโซ

C | C G | C | G | C |

 C  อยากลืมเรื่องราวที่ปวดร้าวใAmจ.. F  ปัดเป่าทิ้งไปG..บนทางไฮCเวย์ Am  มาเถิดพี่น้องเพื่อนผองฮาเล่Fย์   ถึงรถจะเท่G ไม่เทFพ ไม่ใช่เรื่GองสำคัC | Gญ..

 C  มีฝัน มีหวัง มีหนทางเสมAm F  รวมพลเพื่อนเกลGอ ถึงไหน ถึงCกัน Am  มีแค่วันนี้ เราไม่ต้องแคร์วันนั้Dm   ถึงนรGก สวรรFค์ ยังมีเกลอมีกัG   จะสนมันทำไมC..

 C7  จอกนี้แด่เพื่อนและมิตรภาFพ.. G  ที่ทราบซึ่งมานาน แต่ไม่เคยอธิบาCย.. C7  ไม่เสียชาติเกิดแล้วละมิตรสหEmาย..   ที่มีเพื่Fอนดี ๆ อย่างนาDm   ที่มีเหล้าFแรง ๆ ย้อมใDm   ฝันร้าGยย่อมกลายเป็นดี..

 C  ช้างป่าอยุ่ป่า ฮาเล่ย์อยุ่ถนAm F  ยาก ดี มี จน ก็แค่คนขับสองCล้อ Am  เกิดมาชาติเดียวก็ใช้มันให้พF   เพื่อชีวิGตติดล้F   ขอแค่เศษสตาGงค์ เติมน้ำมัน น้ำCเมา

C | C | Am | Am |F | G | C | C |

Am | Am | F | G |F | G | C | G |

* | ** |

เอ้า สองล้อพอเพียGง แค่นี้ก็เพียงพCสองล้อพอเพียGง ชีวิตที่เพียงพอ

C | C G | ( x2 )
C | G | C | C |คอร์ดเพลง เพื่อชีวิตติดล้อ แอ๊ด คาราบาว feat. เสก โลโซ

เนื้อเพลง เพื่อชีวิตติดล้อ แอ๊ด คาราบาว feat. เสก โลโซ อยากลืมเรื่องราวที่ปวดร้าวใจ ปัดเป่าทิ้งไป บนทางไฮเวย์ มาเถิดพี่น้องเพื่อนผองฮาเล่ย์ ถึงรถจะเท่ ไม่เทพ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ มีฝัน มีหวัง มีหนทางเสมอ รวมพลเพื่อนเกลอ ถึงไหน ถึงกัน มีแค่วันนี้ เราไม่ต้องแคร์วันนั้น ถึงนรก สวรรค์ ยังมีเกลอมีกัน จะสนมันทำไม จอกนี้แด่เพื่อนและมิตรภาพ ที่ทราบซึ่งมานาน แต่ไม่เคยอธิบาย ไม่เสียชาติเกิดแล้วละมิตรสหาย ที่มีเพื่อนดีๆอย่างนาย ที่มีเหล้าแรงๆย้อมใจ ฝันร้ายย่อมกลายเป็นดี ช้างป่าอยุ่ป่า ฮาเล่ย์อยุ่ถนน ยาก ดี มี จน ก็แค่คนขับสองล้อ เกิดมาชาติเดียวก็ใช้มันให้พอ เพื่อชีวิตติดล้อ ขอแค่เศษสตางค์ เติมน้ำมัน น้ำเมา เอ้า สองล้อพอเพียง แค่นี้ก็เพียงพอ สองล้อพอเพียง ชีวิตที่เพียงพอ