ไม่OKก็เซBYE

 Am Seatwo Namni สตริง ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่OKก็เซBYE Namni feat.Am Seatwo
เนื้อร้อง/ทำนอง: กษิฐศักดิ์ หนูวงค์, ปิ๊ก ขจรจารุกุลดนตรี: Keay Micaman, โอม วงกลม

A#m | D#m |F# | F |

A#m | D#m |F# | F |

นั้นA#mแหละที่เรา นั้นต้องหาใหม่ หาใหม่ได้D#mเวลาที่เรา นั้นต้องเลิกคบ เลิกคบได้F#เวลาที่เรา นั้นต้องหาใหม่ หาใหม่เมื่Fอเธอไม่ดี ทำร้ายจิตชีวี

ฉัA#mน.. ทำร้ายหัวจิตหัวใจD#mฉันกะลุยF#เหม็ด ผู้ชายก็เยาะแยะที่มันได้เซาะFแซะ เยาะแยะ เยอะแยะ

ตอA#mนที่มีใหม่ เราก็ควรต้องหาใหม่มีD#mคนมากมาย ที่ทั้งยาวและทั้งใหญ่ถ้าF#เธอไม่สน เราจะแคร์มันทำไหรเมื่อเธอไม่Fสนใจ เราควรต้องตัดใจ

A#m | D#m |F# | F |

เมื่อเธอไม่ได้รักC#กันจริง  G#   โอกาสดี ๆ ที่ได้เริ่มA#mใหม่ C#  เมื่อไม่ OK ก็ SayG# Bye F#  จะทนต่อไปก็ต้องC#ช้ำ

 C#  โอกาสดี ๆ ที่เราได้เริ่มG#ใหม่ F#  เล็ก ๆ ใหญ่ ๆ ไม่สำC#คัญ C#  ผ่านใครมากมายเป็นร้อG#ยพัน F#  ขอหยุดที่ฉันก็เพียงพอ

A#m | D#m |F# | F |

 A#m  อ้ายฮักเจ้าหลายแท้น้D#m   อ้ายเว้าจริง ๆ เด้อหล่F#   อยากสบสายตFา แล้วอยู่กับหล่าไปจนแA#mก่   ใจอ้ายว่างเด้D#mอ อยากให้มาดูใจอ้าF#   จากนี้จนตาFยขอมีแค่หล่า..แต่เพียงผู้เดียว..

C# | G# | A#m |
C# | G# |F# | C# |
C# | G# |F# |
A#m | D#m |F# | F |

เธA#mอ.. ทำร้ายหัวจิตหัวใจฉัD#mกะลุยF#เหม็ด ผู้ชายก็เยาะแยะที่มันได้เซาFะแซะ เยาะแยะ เยอะแยะ

ตอA#mนที่มีใหม่ เราก็ควรต้องหาใหม่มีD#mคนมากมาย ที่ทั้งยาวและทั้งใหญ่ถ้าF#เธอไม่สน เราจะแคร์มันทำไหรเมื่อเธอไม่Fสนใจ..

* | ** |

A#m | D#m |F# | F |คอร์ดเพลง ไม่โอเคก็เซบาย Namni feat.Am Seatwo

เนื้อเพลง ไม่OKก็เซBYE Namni feat.Am Seatwo นั้นแหละที่เรา นั้นต้องหาใหม่ หาใหม่ ได้เวลาที่เรา นั้นต้องเลิกคบ เลิกคบ ได้เวลาที่เรา นั้นต้องหาใหม่ หาใหม่ เมื่อเธอไม่ดี ทำร้ายจิตชีวี ฉัน ทำร้ายหัวจิตหัวใจฉัน กะลุยเหม็ด ผู้ชายก็เยาะแยะ ที่มันได้เซาะแซะ เยาะแยะ เยอะแยะ ตอนที่มีใหม่ เราก็ควรต้องหาใหม่ มีคนมากมาย ที่ทั้งยาวและทั้งใหญ่ ถ้าเธอไม่สน เราจะแคร์มันทำไหร เมื่อเธอไม่สนใจ เราควรต้องตัดใจ เมื่อเธอไม่ได้รักกันจริง โอกาสดีๆที่ได้เริ่มใหม่ เมื่อไม่OKก็เซBye จะทนต่อไปก็ต้องช้ำ โอกาสดีๆที่เราได้เริ่มใหม่ เล็กๆใหญ่ๆไม่สำคัญ ผ่านใครมากมายเป็นร้อยพัน ขอหยุดที่ฉันก็เพียงพอ อ้ายฮักเจ้าหลายแท้น้อ อ้ายเว้าจริงๆเด้อหล่า อยากสบสายตา แล้วอยู่กับหล่าไปจนแก่ ใจอ้ายว่างเด้อ อยากให้มาดูใจอ้าย จากนี้จนตายขอมีแค่หล่า แต่เพียงผู้เดียว เธอ ทำร้ายหัวจิตหัวใจฉัน กะลุยเหม็ด ผู้ชายก็เยาะแยะ ที่มันได้เซาะแซะ เยาะแยะ เยอะแยะ ตอนที่มีใหม่ เราก็ควรต้องหาใหม่ มีคนมากมาย ที่ทั้งยาวและทั้งใหญ่ ถ้าเธอไม่สน เราจะแคร์มันทำไหร เมื่อเธอไม่สนใจ