เป็นแค่วิทูร

 โอมงกะลงปง ฮีทสึ่มดิ๊ว สตริง อีสาน อินเลิฟ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เป็นแค่วิทูร โอมงกะลงปง x ฮีทสึ่มดิ๊ว
ทำนอง/เรียบเรียง: NATHAN HE (ฮีทสึ่มดิ๊ว), ต๊ะอิ๊อึอัส, แทนบ๋อยเนื้อร้อง: NATHAN HE (ฮีทสึ่มดิ๊ว)สังกัดค่าย: SMAX PARTY

เป็นแค่วิทูGร เธอคงไม่มอDง ไม่มาสนใEmฉันทำได้Dแค่ยืนใกล้ C Bmๆ ..แค่ข้างกาAmยเธอเท่านั้Dน..

G D | Em D |C Bm | Am D |

อยู่ข้างGกายมานานDแล้วแต่ว่ายังEmไม่มีโอกาDที่จะเข้าไปCอยู่ในใBmจ..ขอAmง..เธD

อยู่ใกล้GใจเธอขนาดDนี้แต่ว่าเธEmอก็ยังไม่รู้DตัวสักC Bmที..ว่าฉันAmกำลังแอบรักDเธอ

บอCก..กันได้Dไหม.. ว่าพBmอจะมีวิธีEmไหมให้ฉัAmนได้ใกล้กับเธDอ..ให้มากกว่าG G7นี้ได้แต่อCยู่..ข้างกาDย ไม่ได้เข้BmาไปในใจเธEmอสักทีเอาจริง ๆAm ได้เท่านี้C ก็พอใจแล้Dว..

เป็นแค่วิทูGร เธอคงไม่มอDง ไม่มาสนใEmฉันทำได้Dแค่ยืนใกล้ C Bmๆ ..แค่ข้างกาAmยเธอเท่านั้Dน..ไม่ต้องสนใจG ไม่ได้สำคัDญอะไรขนาดEmนั้นรู้ดีว่าคงDเป็นได้แค่Cฝัน..  Bmที่เรAmาจะได้รักกัDน คงไม่มีวันเป็นจริง

 Em  ถึงรักDเธอมากแค่ไหC   แต่คงBmไม่ได้เข้าไปAmอยู่ในใจD   ให้พEmยายามสักแค่Dไหน   ก็คงCไม่ได้หัวใBmจ..ของCเธอ..D

G D | Em D |C Bm | Am C | D |

อ้ายฮักแป๋ตาGย แต่ว่าสุดท้าDยเจ้าแนมบ่เห็Emเฮ็ดดีให้ตาDยอ้ายกะได้แค่Cเป็น.. Bmคือขี้ฝุ่Amนที่บ่ได้อยู่ในสายตDอ้ายยอมใจพัGง อ้ายบ่เป็นหยัDง บ่ต้องห่วงดอกหEmวาต่อให้อ้ายตาDยเจ้ากะบ่เห็นCค่า โอ..ยBm..บ่ต้องสนใจAmอ้ายแค่คนนอกสายBmตาอ้ายฮู้โตดีAmว่าอ้ายมันบ่มีค่Dา โอ..ย

เป็นแค่วิทูGร เธอคงไม่มอDง ไม่มาสนใEmวิทูรตัวน้อDยขอได้ยืนใกCล้.. ฮืBmม..แค่ข้างกาAmยเธอเท่านั้D

บ่ต้องสนใจG อ้ายบ่ได้สำคัญDกับใจเจ้าปานEmนั้นอ้ายฮู้โตดีDว่าอ้ายมันพอCส่ำนั้น.. Bmที่เรAmาจะรักกัDน.. คงไม่มีวันเป็นจริGง..คอร์ดเพลง เป็นแค่วิทูร โอมงกะลงปง x ฮีทสึ่มดิ๊ว

เนื้อเพลง เป็นแค่วิทูร โอมงกะลงปง x ฮีทสึ่มดิ๊ว เป็นแค่วิทูร เธอคงไม่มอง ไม่มาสนใจ ฉันทำได้แค่ยืนใกล้ๆ แค่ข้างกายเธอเท่านั้น อยู่ข้างกายมานานแล้ว แต่ว่ายังไม่มีโอกาส ที่จะเข้าไปอยู่ในใจ ของ เธอ อยู่ใกล้ใจเธอขนาดนี้ แต่ว่าเธอก็ยังไม่รู้ตัวสักที ว่าฉันกำลังแอบรักเธอ บอก กันได้ไหม ว่าพอจะมีวิธีไหม ให้ฉันได้ใกล้กับเธอ ให้มากกว่านี้ ได้แต่อยู่ ข้างกาย ไม่ได้เข้าไปในใจเธอสักที เอาจริงๆได้เท่านี้ ก็พอใจแล้ว เป็นแค่วิทูร เธอคงไม่มอง ไม่มาสนใจ ฉันทำได้แค่ยืนใกล้ๆ แค่ข้างกายเธอเท่านั้น ไม่ต้องสนใจ ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้น รู้ดีว่าคงเป็นได้แค่ฝัน ที่เราจะได้รักกัน คงไม่มีวันเป็นจริง ถึงรักเธอมากแค่ไหน แต่คงไม่ได้เข้าไปอยู่ในใจ ให้พยายามสักแค่ไหน ก็คงไม่ได้หัวใจ ของเธอ อ้ายฮักแป๋ตาย แต่ว่าสุดท้ายเจ้าแนมบ่เห็น เฮ็ดดีให้ตายอ้ายกะได้แค่เป็น คือขี้ฝุ่นที่บ่ได้อยู่ในสายตา อ้ายยอมใจพัง อ้ายบ่เป็นหยัง บ่ต้องห่วงดอกหวา ต่อให้อ้ายตายเจ้ากะบ่เห็นค่า โอ ย บ่ต้องสนใจอ้ายแค่คนนอกสายตา อ้ายฮู้โตดีว่าอ้ายมันบ่มีค่า โอ ย เป็นแค่วิทูร เธอคงไม่มอง ไม่มาสนใจ วิทูรตัวน้อยขอได้ยืนใกล้ ฮืม แค่ข้างกายเธอเท่านั้น บ่ต้องสนใจ อ้ายบ่ได้สำคัญกับใจเจ้าปานนั้น อ้ายฮู้โตดีว่าอ้ายมันพอส่ำนั้น ที่เราจะรักกัน คงไม่มีวันเป็นจริง