ดวงเดือน

 Am Seatwo ลูกทุ่งเพื่อชีวิต อีสาน คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดวงเดือน Am Seatwo แอมป์ ซีทู
เนื้อร้อง: รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริ, ครองขวัญ วันคนองกิจ, อุมาภรณ์ กะลาซิรัมย์ทำนอง: ภูวศิษฐ์ อนันต์พรสิริ, รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริติดต่องานแสดง: 0851935454, 0825391496

C | F | Am | F | G |

คืCนนี้จันทร์สว่าง แต่ใจEmฉันมันอ้างว้างเธอFที่เคยเคียงข้าง อยู่Gห่างกันแสนไกล

กลาCงแสงจันทร์คืนหนึ่ง ก็เคยEmสัญญากันไว้ขอFให้เธอเป็นจันทร์ของใจส่อGงนำทางให้ฉัน

วัAmนที่เราห่างไกFล หัวใจยังห่วCไม่เคยจะห่GางคืAmนที่เราห่างไกFล หัวใจอ้างว้CางฉันมีเพียงเธอG

ก็มันคิดถึงCเธอ อยากบอกกับเธอเอาG/Bไว้อยากรู้เธอเป็นยัAmงไง สบายดีอยู่หรืFอเปล่าก็มันคิดถึงCเธอ บอกผ่านคืนที่เงียบG/Bเหงาฝากท้องฟ้าและดวAmงดาวโอบกอดเธอแทนฉันFที..

C | C |F | F |
Am | G/B |F | F |

 Dm  คิดฮอดทุกมื้Fอ บ่ลืมคำสัญญC   สิอ่วยหGาคืนเจ้าอีกบ่โดDm   ยังห่วงหFาคือเก่า   เฝ้าอดทGน คิดฮอดหลาย..

* | ** | ** |

C | C |

ก็มันคิดถึงFเธอ..ฉันมีเพียงAm | G/B | Fเธอ..ก็มันคิดถึงCเธอ..คอร์ดเพลง ดวงเดือน Am Seatwo แอมป์ ซีทู

เนื้อเพลง ดวงเดือน Am Seatwo แอมป์ ซีทู คืนนี้จันทร์สว่าง แต่ใจฉันมันอ้างว้าง เธอที่เคยเคียงข้าง อยู่ห่างกันแสนไกล กลางแสงจันทร์คืนหนึ่ง ก็เคยสัญญากันไว้ ขอให้เธอเป็นจันทร์ของใจ ส่องนำทางให้ฉัน วันที่เราห่างไกล หัวใจยังห่วง ไม่เคยจะห่าง คืนที่เราห่างไกล หัวใจอ้างว้าง ฉันมีเพียงเธอ ก็มันคิดถึงเธอ อยากบอกกับเธอเอาไว้ อยากรู้เธอเป็นยังไง สบายดีอยู่หรือเปล่า ก็มันคิดถึงเธอ บอกผ่านคืนที่เงียบเหงา ฝากท้องฟ้าและดวงดาว โอบกอดเธอแทนฉันที คิดฮอดทุกมื้อ บ่ลืมคำสัญญา สิอ่วยหาคืนเจ้าอีกบ่โดน ยังห่วงหาคือเก่า เฝ้าอดทน คิดฮอดหลาย ก็มันคิดถึงเธอ ฉันมีเพียงเธอ ก็มันคิดถึงเธอ