จากคนนี้ที่คิดถึง

 ฟลุ๊ค ฐิติกร Am Seatwo ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จากคนนี้ที่คิดถึง Am seatwo X Fluk thitikorn ฟลุ๊ค ฐิติกร
เรียบเรียง: โซน seatwo (จมปลัก Record)ติดต่องานแสดง: 0851935454, 0825391496

G | D |G | Em |
Am | D | G D |

ฝากGความคิดถึง ฝากDไปกับสายลมเบาC ๆให้ไปบอกDกับคนเหงาในตอนนี้G..

ฝากGความห่วงหา.. นำพาDให้คนดีในตอนC Dนี้..    จะได้Gไหม.. D

ถึงอยู่ไกEmลใจใกล้กันความคิดถึงนั้Bmนไม่เคยเลือนหายรู้สึกCเหมือนอยู่ใกล้ ๆ ทุก ๆ วัGระยะทาEmงที่ห่างไกล ความห่วงใBmยที่ให้กันอยากให้Cเธอนั้นได้รู้D..

ว่ามีคGนเขากำลังคิดถึBmยังคงนึกถึCงทุกทีที่มีDเธอถึงอยู่ไกGล ใจก็ยังพร่ำBmเพ้อว่ารักเธCอไม่เคยเปลี่ยนไปDเธอได้ยินไหGม..

G | Em |C | D |
G | Em |Am D | G |

* | ** |

 Em  ฝากเอาความรัBmก ฝากให้คนดีD   จากคนนี้จะได้ไหม..

G | Em |C D | G |คอร์ดเพลง จากคนนี้ที่คิดถึง Am seatwo X Fluk thitikorn ฟลุ๊ค ฐิติกร

เนื้อเพลง จากคนนี้ที่คิดถึง Am seatwo X Fluk thitikorn ฟลุ๊ค ฐิติกร ฝากความคิดถึง ฝากไปกับสายลมเบาๆให้ไปบอกกับคนเหงาในตอนนี้ ฝากความห่วงหา นำพาให้คนดี ในตอนนี้ จะได้ไหม ถึงอยู่ไกลใจใกล้กัน ความคิดถึงนั้นไม่เคยเลือนหาย รู้สึกเหมือนอยู่ใกล้ๆทุกๆวัน ระยะทางที่ห่างไกล ความห่วงใยที่ให้กัน อยากให้เธอนั้นได้รู้ ว่ามีคนเขากำลังคิดถึง ยังคงนึกถึงทุกทีที่มีเธอ ถึงอยู่ไกล ใจก็ยังพร่ำเพ้อ ว่ารักเธอไม่เคยเปลี่ยนไป เธอได้ยินไหม ฝากเอาความรัก ฝากให้คนดี จากคนนี้จะได้ไหม