ไม่นานก็ชิน

 Am Seatwo สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่นานก็ชิน Am Seatwo
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอฟ วงFINติดต่องานแสดง: 0851935454, 0825391496

F | C |Dm | C |

บอFกตัวเองไม่ต้องเสียใCกับคนที่มันไม่เคยจะห่วงA#ใยว่าเราจะเป็นจะตายไม่เคยFสน

เก็Fบอาการเอาไว้ข้างในCไม่ให้ใครรู้ว่าใจมันร้อนA#รนเหมือนคนไม่มีวิญญาF

แม้Dmว่าความเจ็บช้ำC จะกัดกินฉันA#ความเจ็บเหล่านั้Fน..ไม่เคยC/EจางฉัDmนต้องอยู่ให้ไหCต้องเดินต่อไปA# แม้ไม่มีเธC

แผลFในใจ..จะลึกCเพียงใดเจ็บแต่ไม่Dmถึงตาย อีกA#ไม่นานก็ชินน้ำFในตาหยุดไหCลวันใด บอกตัวเอDmงให้จำอย่าA#ไปรักกับใคร ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ

F | C |A# | F |

 F  บอกตัวเองต้องอยู่ให้ไหC   แม้ต้องเดินคนเดียวตลอA#ดไป   ไม่เป็นไร ก็แค่รักตัวเF C/Eอง

* | ** |

F | C |A# | F |
F | C |A# | F |

* | ** | ** |

F | C | A# | F | ( x2 ) | F |คอร์ดเพลง ไม่นานก็ชิน Am Seatwo

เนื้อเพลง ไม่นานก็ชิน Am Seatwo บอกตัวเองไม่ต้องเสียใจ กับคนที่มันไม่เคยจะห่วงใย ว่าเราจะเป็นจะตายไม่เคยสน เก็บอาการเอาไว้ข้างใน ไม่ให้ใครรู้ว่าใจมันร้อนรน เหมือนคนไม่มีวิญญาณ แม้ว่าความเจ็บช้ำ จะกัดกินฉัน ความเจ็บเหล่านั้น ไม่เคยจาง ฉันต้องอยู่ให้ไหว ต้องเดินต่อไป แม้ไม่มีเธอ แผลในใจ จะลึกเพียงใด เจ็บแต่ไม่ถึงตาย อีกไม่นานก็ชิน น้ำในตาหยุดไหลวันใด บอกตัวเองให้จำ อย่าไปรักกับใคร ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ บอกตัวเองต้องอยู่ให้ไหว แม้ต้องเดินคนเดียวตลอดไป ไม่เป็นไร ก็แค่รักตัวเอง