อมพระมาพูด

 เบิร์ด ธงไชย เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อมพระมาพูด เบิร์ด ธงไชย x เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Dm C | Dm C |
Dm C | Dm C |
Dm C | Dm C |

 Dm  เธอเดินมาหCาทำหน้าเศร้า Dm  เธอบอกว่าเรCาไปกันไม่ได้ Dm  เธอบอกว่าฉัCนดีเกินไDmป..สำหรับเธC

 Dm  คำพูดเธอนั้Cนมันง่ายดี Dm  อย่างโง้น อย่างงี้C ทำหน้าตา Dm  ทำเหมือนว่าฉันCเป็นผักปลDmา ไม่ใช่คC

แสร้Gmงทำเป็นดี บอกไม่มีDm ไม่มีใครใหม่อยากจะพักA#หัวใจ ไม่อยากมีใครCมาพัวพัน

อมพระมาพูDmดก็ไม่เชื่Cหน้าเนื้อใจเสืDmออย่างเธCใครเตือนไม่ฟัDmงว่าอย่าเผลCอมีใจA#ให้  CอมพระมาพูDmดก็ไม่เชื่Cอ หน้าใสใจเสืDmอเชื่อไม่ได้CประวัติโชกโชA#นเชือดใจมากี่คCน..เคยนับบ้างไDm C | Dm Cหม..

 Dm  ถึงแม้ว่าฉัCนยังรักอยู่ Dm  ใคร ๆ ก็รู้C ก็ดูออก Dm  แต่จะไม่ยอCมให้เธอหลอDmก..อีกต่อไปC

 Dm  พรุ่งนี้จะขCอไปให้ไกล Dm  ไม่อยากเจอใคCรที่ใจดำ Dm  จะไม่เชื่อคCนที่น้ำคำDm จำใส่ใจC

* | ** |

Dm C | Dm C |
Dm C | Dm C |

* | ** | ** |

เคยนับบ้างไDm C | Dm Cหม..อมพระมาพูDmดก็ไม่เชื่อC อมพระมาพูDmดก็ไม่เชื่CอมวัดมาพูDmดก็ไม่เชื่อC อมพระมาพูDmดก็ไม่เชื่Cอ ไม่เชื่อไม่Dmเชื่อ ไม่เชื่Cอ ไม่เชื่Dmอ โอ้Cว..

Dm C | Dm C | Dm |คอร์ดเพลง อมพระมาพูด เบิร์ดเสก BirdSek

เนื้อเพลง อมพระมาพูด เบิร์ด ธงไชย x เสก โลโซ Sek Loso เธอเดินมาหาทำหน้าเศร้า เธอบอกว่าเราไปกันไม่ได้ เธอบอกว่าฉันดีเกินไป สำหรับเธอ คำพูดเธอนั้นมันง่ายดี อย่างโง้น อย่างงี้ ทำหน้าตา ทำเหมือนว่าฉันเป็นผักปลา ไม่ใช่คน แสร้งทำเป็นดี บอกไม่มี ไม่มีใครใหม่ อยากจะพักหัวใจ ไม่อยากมีใครมาพัวพัน อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ หน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอ ใครเตือนไม่ฟังว่าอย่าเผลอมีใจให้ อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ หน้าใสใจเสือเชื่อไม่ได้ ประวัติโชกโชนเชือดใจมากี่คน เคยนับบ้างไหม ถึงแม้ว่าฉันยังรักอยู่ ใครๆก็รู้ ก็ดูออก แต่จะไม่ยอมให้เธอหลอก อีกต่อไป พรุ่งนี้จะขอไปให้ไกล ไม่อยากเจอใครที่ใจดำ จะไม่เชื่อคนที่น้ำคำ จำใส่ใจ เคยนับบ้างไหม อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ อมวัดมาพูดก็ไม่เชื่อ อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ ไม่เชื่อ ไม่เชื่อ ไม่เชื่อ ไม่เชื่อ โอ้ว