14 อีกครั้ง

 Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง 14อีกครั้ง เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C C/D | C/E C/D |
C C/D | C/E C/D |

 C  ครั้งแรกที่เรC/Dาได้เจอะกัC/Eน วันนั้C/D C  เธอเป็นเหมือนฝัC/Dนที่ฉันตC/Eามหา   C/D C  เมื่อฉันมองเธC/Dอ เธอประสาC/EนสายตC/D   ต่อตC C/D | C/E F G

จากรอยยิ้Amมที่เธอส่งมEmจากเวลAmาที่เราใกล้กัEmจับมือเธAmอไว้ข้างใจฉัEmน..แค่นาGที..

 C  เธอทำไห้ฉันGรู้สึกเหมือนตอDmน 14F G C  ตอนที่ฉันมีGแฟนคนDm F Gแรก C  ลึก ๆ ข้างในG มันหวั่น มันไหDmวแปลก ๆF G   เธอรู้Amไหม ฉันเหมืGอน 14 อีกครั้F

F G A C | A G F |

 C  อารมณ์แบบนี้C/DมันหายไC/EปสักพัC/D C  เคยมีคนรัC/Dกก็โดนเขC/EาหักอC/D C  เจ็บปวดแทบตาC/Dย ที่ข้างใC/Eนยังซ้ำฟC/D   ไม่หC C/D | C/E F Gาย

* | ** |

C C/D | C/E C/D |
C C/D | C/E C/D |
C C/D | C/E C/D |
C C/D | C/E F G |

* | ** | ** |

เธอรู้Amไหม ฉันเหมืGอน 14 อีกครั้Fเธอรู้Amไหม ฉันเหมืGอน 14 อีกครั้Fคอร์ดเพลง 14อีกครั้ง เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง 14อีกครั้ง เสก โลโซ Sek Loso ครั้งแรกที่เราได้เจอะกัน วันนั้น เธอเป็นเหมือนฝันที่ฉันตามหา เมื่อฉันมองเธอ เธอประสานสายตา ต่อตา จากรอยยิ้มที่เธอส่งมา จากเวลาที่เราใกล้กัน จับมือเธอไว้ข้างใจฉัน แค่นาที เธอทำไห้ฉันรู้สึกเหมือนตอน 14 ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรก ลึกๆข้างใน มันหวั่น มันไหวแปลกๆเธอรู้ไหม ฉันเหมือน 14 อีกครั้ง อารมณ์แบบนี้มันหายไปสักพัก เคยมีคนรักก็โดนเขาหักอก เจ็บปวดแทบตาย ที่ข้างในยังซ้ำฟก ไม่หาย เธอรู้ไหมฉันเหมือน14อีกครั้ง