ดาว

 Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดาว เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

D | A# C |
D | A# C | D |

ยาDมที่ฉันเหม่อมองบนท้องฟ้าเกิดฉับพลัA#นสายตา พบดาCวดวงหนึ่งสวยDงาม

ดาวDเจ้าเอย เจ้าช่างงามเหมือนฝันอยากแค่เพียA#งสักวัน ให้ดาวCดวงหนึ่งล่องDลอย

ดาวDเจ้าเอย เจ้าอยู่บนท้องฟ้าคงไม่ร่วงGลงมาให้ข้ามองDดวงดาว ที่อยู่บนผืนน้ำมันก็เป็นGแค่เงา เพียงแค่เงาของดาD

เพีA#ยง.. แค่เงCา.. ของดาDว..เพีA#ยง.. แค่เงCา.. ของดาDว..

ใจDข้าเอยต้องการแค่ได้รู้อยากจะลอA#งถามดู ว่าดาCวนั้นเป็นเช่นไDงามDเรืองรองส่องจากบนท้องฟ้าส่องประกาA#ยลงมา เจิดจ้Cาอยู่ในใจฉัD

หวังDสักวันว่าจะเป็นเหมือนฝันว่าสักวันGตัวฉันต้องยิ่งใหญ่มองDลงมายื่อยู่บนที่สูง อยู่เคียงGข้างกันอยู่เคียงคู่กัน..กับดาD

เคีA#ยง.. ข้าCง.. ดาDว..เคีA#ยง.. ข้าCง.. ดาDว..

 C  หวังสักวันหนึ่ง G  เพียงหวังสักวันหนึ่ง C  ฉันหวังสักวันหนึ่ง..จะมาถึA

D | A# C |D | A# C |
D | A# C |D | A# C |
D | A# C |D | A# C |
D | A# C |

* | ** | *** | *** | *** |คอร์ดเพลง ดาว เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง ดาว เสก โลโซ Sek Loso ยามที่ฉันเหม่อมองบนท้องฟ้า เกิดฉับพลันสายตา พบดาวดวงหนึ่งสวยงาม ดาวเจ้าเอย เจ้าช่างงามเหมือนฝัน อยากแค่เพียงสักวัน ให้ดาวดวงหนึ่งล่องลอย ดาวเจ้าเอย เจ้าอยู่บนท้องฟ้า คงไม่ร่วงลงมาให้ข้า มองดวงดาว ที่อยู่บนผืนน้ำ มันก็เป็นแค่เงา เพียงแค่เงาของดาว เพียง แค่เงา ของดาว เพียง แค่เงา ของดาว ใจข้าเอยต้องการแค่ได้รู้ อยากจะลองถามดู ว่าดาวนั้นเป็นเช่นไร งามเรืองรองส่องจากบนท้องฟ้า ส่องประกายลงมา เจิดจ้าอยู่ในใจฉัน หวังสักวันว่าจะเป็นเหมือนฝัน ว่าสักวันตัวฉันต้องยิ่งใหญ่ มองลงมายื่อยู่บนที่สูง อยู่เคียงข้างกัน อยู่เคียงคู่กัน กับดาว เคียง ข้าง ดาว เคียง ข้าง ดาว หวังสักวันหนึ่ง เพียงหวังสักวันหนึ่ง ฉันหวังสักวันหนึ่ง จะมาถึง