ด้วยตัวเราเอง

 Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ด้วยตัวเราเอง เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

E | A |E | A |

Eนนทอดยาวสองเท้าก้าวเดินเมื่อไกลAเกินฝันใจมันท้อผู้คEนมากมายวุ่นวายไม่เคยพอทำไมหนอB7ต้องดิ้นรนสู้ไป

เมื่อชีAวิตยังมีต้องสู้Eต่อจะไปขอAใครทำไมมือเท้าEดีสิ่งหนึ่งหนAายังมั่นคง..อยู่ในG#mใจดวงนี้C#mต้องอดทF#น อย่าไปท้B7

เมื่อชีEวิตเรา..คือการก้าวเดินให้เพลินAกับฝันอย่าหวั่นไหวทุ่มเทEพลังไปทั้งหัวใจหากเหนื่อยนัB7กพักกายอย่ารีบเกิน

หากไม่ตาAยสู้ไป อย่าไหวEหวั่นสักวันฝัAนของเธอจะเป็นEจริงก้าวตามฝัAนด้วยใจ..ที่ไG#mม่หยุดนิ่C#mถ้ารักจริF#ง ต้องมั่นคB7ง..

ฝัEน..ที่ตรงนั้C#mน อยู่ตรงนี้F#m อยูที่ใB7ขอE..อย่าหวั่นไหC#mว ด้วยหัวใF#mจ ของตัวเราเอB7ฝัEน..อยู่บนนั้C#mน อยู่บนฟ้F#mา..ที่แสนไกB7จะขEอ..เก็บมาไว้C#m..ในหัวใF#mจ ด้วยตัวเราเอB7

E | A |E | B7 |

A | E |A | E |
A | G#m C#m |F# | B7 |

* | ** | *** |

E | C#m |F#m | B7 |
E | C#m |A | B7 |E |คอร์ดเพลง ด้วยตัวเราเอง เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง ด้วยตัวเราเอง เสก โลโซ Sek Loso ถนนทอดยาวสองเท้าก้าวเดิน เมื่อไกลเกินฝันใจมันท้อ ผู้คนมากมายวุ่นวายไม่เคยพอ ทำไมหนอต้องดิ้นรนสู้ไป เมื่อชีวิตยังมีต้องสู้ต่อ จะไปขอใครทำไมมือเท้าดี สิ่งหนึ่งหนายังมั่นคง อยู่ในใจดวงนี้ ต้องอดทน อย่าไปท้อ เมื่อชีวิตเรา คือการก้าวเดิน ให้เพลินกับฝันอย่าหวั่นไหว ทุ่มเทพลังไปทั้งหัวใจ หากเหนื่อยนักพักกายอย่ารีบเกิน หากไม่ตายสู้ไป อย่าไหวหวั่น สักวันฝันของเธอจะเป็นจริง ก้าวตามฝันด้วยใจ ที่ไม่หยุดนิ่ง ถ้ารักจริง ต้องมั่นคง ฝัน ที่ตรงนั้น อยู่ตรงนี้ อยูที่ใจ ขอ อย่าหวั่นไหว ด้วยหัวใจ ของตัวเราเอง ฝัน อยู่บนนั้น อยู่บนฟ้า ที่แสนไกล จะขอ เก็บมาไว้ ในหัวใจ ด้วยตัวเราเอง