เจ็บใจ

 Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เจ็บใจ เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F#m | B C# |F#m | B C# |

 F#m  ในความเป็นจริงชีวิตคนเรEาต้องก้าวไป F#m  บนทางยาวไกลที่ใครต้องเดิEนต้องผ่าน F#m  จงไปต่อไปเพื่อวันพรุ่งนี้Eลืมวันวาน   ที่ปวดร้าDว ที่เจ็บEช้ำ

 F#m  มีเธอคนเดียวที่ทำให้ใจEนายไหวหวั่น F#m  อยู่มานานวันเธอปันใจให้Eใครคนอื่น F#m  ทางออกสุดท้ายทั้ง ๆ ที่Eนายทนกล้ำกลืน   ไม่อยากทนฝืDน ฝืนใจเก็บEเอาไว้

เจ็บใA C#mจ..        ก็ร้อDงให้ออกมEหากน้ำตA C#mา..        มันช่Dวยให้บรรเทEปล่อยให้เธอC#ไป ไปกับใครF#mเขาให้นายรู้Bmว่ายังมีเรEาเป็นเพื่อนนาA (E)

 F#m  ลืมวันเวลาที่เธอทำดีEให้ F#m  เก็บความจริงใจเอาไว้ให้ใคEรดีกว่า F#m  แค่คน ๆ เดียวที่ทำให้เสีEยน้ำตา   เรื่องที่แล้วDมา อย่าไปจำEเอาไว้

* |

 G  ที่เธอทำก็ช้ำAเจียนตาย G  อย่าทำลายทำร้าEยตัวเองนักเลย

F#m E | Bm |F#m E | Bm |
F#m E | Bm |D | E |

* | * | * |คอร์ดเพลง เจ็บใจ เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง เจ็บใจ เสก โลโซ Sek Loso ในความเป็นจริงชีวิตคนเราต้องก้าวไป บนทางยาวไกลที่ใครต้องเดินต้องผ่าน จงไปต่อไปเพื่อวันพรุ่งนี้ลืมวันวาน ที่ปวดร้าว ที่เจ็บช้ำ มีเธอคนเดียวที่ทำให้ใจนายไหวหวั่น อยู่มานานวันเธอปันใจให้ใครคนอื่น ทางออกสุดท้ายทั้งๆที่นายทนกล้ำกลืน ไม่อยากทนฝืน ฝืนใจเก็บเอาไว้ เจ็บใจ ก็ร้องให้ออกมา หากน้ำตา มันช่วยให้บรรเทา ปล่อยให้เธอไป ไปกับใครเขา ให้นายรู้ว่ายังมีเราเป็นเพื่อนนาย ลืมวันเวลาที่เธอทำดีให้ เก็บความจริงใจเอาไว้ให้ใครดีกว่า แค่คนๆเดียวที่ทำให้เสียน้ำตา เรื่องที่แล้วมา อย่าไปจำเอาไว้ ที่เธอทำก็ช้ำเจียนตาย อย่าทำลายทำร้ายตัวเองนักเลย