เข้ามาเลย

 Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เข้ามาเลย เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Gm | Gm |Gm | Gm |
Gm | Gm |Gm | Gm |

เราGmมาแล้ว เรามาตามคำเรียกร้องเอ้ามอGmงซะมอง มองดูให้เต็มสองตาเรGmามาแล้ว เรามาตามคำเรียกหาเรGmากลับมา กลับมา มาพร้อมเพลงร๊อค

 Cm  เปิดเครื่องรัFบของคุF#ณดัง Gm   เปิดยิ่งดัCmงเท่าF F# Gmไร ยิ่งดี   เขยิบเข้ามCmาใกล้F F# Gm ๆ ดูสิ   แล้วจะรู้D#.. ว่าเร่าร้อFน..สักเพียงไหG

เข้ามาเGm A# D# Fลยเข้ามาเGm A# D# Fลยเข้ามาเGm A# D# Fลยเข้ามาเลGm

Gm | Gm |Gm | Gm |
Gm | Gm |Gm | Gm |

เราGmมาแล้ว มาแล้วเรามาแล้วครับยินดีGmต้อนรับ ต้อนรับสู่เมืองLOSOไม่เด่Cmน ไม่ดัง ถ้าไม่ดีไม่ชอบคุยโวWe arGme Loso, We are rock and roll band.

* | ** |

Am |

Dm | G G# Am |

Dm | G G# Am |
Dm | G G# Am |
F | G | A |

Gm | Gm |Gm | Gm |
Gm | Gm |Gm | Gm |

*** | * | ** | ** |คอร์ดเพลง เข้ามาเลย เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง เข้ามาเลย เสก โลโซ Sek Loso เรามาแล้ว เรามาตามคำเรียกร้อง เอ้ามองซะมอง มองดูให้เต็มสองตา เรามาแล้ว เรามาตามคำเรียกหา เรากลับมา กลับมา มาพร้อมเพลงร๊อค เปิดเครื่องรับของคุณดังๆเปิดยิ่งดังเท่าไร ยิ่งดี เขยิบเข้ามาใกล้ๆดูสิ แล้วจะรู้ ว่าเร่าร้อน สักเพียงไหน เข้ามาเลย เข้ามาเลย เข้ามาเลย เข้ามาเลย เรามาแล้ว มาแล้วเรามาแล้วครับ ยินดีต้อนรับ ต้อนรับสู่เมืองLOSO ไม่เด่น ไม่ดัง ถ้าไม่ดีไม่ชอบคุยโว We are Loso, We are rock and roll band