คนไม่ดี

 Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนไม่ดี เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F# | Bsus2 |
F# | Bsus2 |

 F#  ไปเถอะไปหากมีใครBsus2เขาดีกว่า F#  อย่าเข้ามาทำให้ฉัBsus2นนั้นวุ่นวาย F#  คนอย่างฉันไม่มีBsus2วันเสียใจ   แค่เสีF#ยเธอ โวC#..

 A#m  เธอจะไป ก็ไปBmเลยอย่าแคร์   อย่ามอC#mงอย่าแลอย่าเลC#ย ไม่เคยสนใจ

F# | Bsus2 |
F# | Bsus2 |

 F#  ทำต่อไป ตามใจBsus2เธอต้องการ F#  อยู่มานานก็เลยรู้Bsus2 เลยเข้าใจ F#  รู้ว่าเธอน่ะเป็Bsus2นคนยังไง   คนไม่F#ดี โวC#..

 A#m  ทำอะไรไม่เคยBmเกรงใจฉัน   ที่เธC#mอทำอย่างนั้น น่ะมัC#น..หนักเกินไป

F# | Bsus2 |F# | Bsus2 |
F# | Bsus2 |F# | C# |

* |

F# | Bsus2 |F# | Bsus2 |

 F#  เธอจะไปก็ตาBsus2มใจเถิดหนา F#  อย่ามาหาอย่ายุ่Bsus2งกับฉัน F#  มีอะไรกับใคBsus2ร ใครคนนั้น   อย่าบอกกัGน ไม่อยากรู้A ไม่สนใจB

B | B |B | B |
B | B |B | B |
B | B |B | B |
B | B |B | B |

Bdon't carD#me yeah yeC#mah about YoBuBdon't carD#me yeah yeC#mah about YoBuBdon't carD#me yeah yeC#mah.... yeahB yeahBdon't carD#me yeah yeC#mah about YoBu

** |คอร์ดเพลง คนไม่ดี เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง คนไม่ดี เสก โลโซ Sek Loso ไปเถอะไปหากมีใครเขาดีกว่า อย่าเข้ามาทำให้ฉันนั้นวุ่นวาย คนอย่างฉันไม่มีวันเสียใจ แค่เสียเธอ โว เธอจะไป ก็ไปเลยอย่าแคร์ อย่ามองอย่าแลอย่าเลย ไม่เคยสนใจ ทำต่อไป ตามใจเธอต้องการ อยู่มานานก็เลยรู้ เลยเข้าใจ รู้ว่าเธอน่ะเป็นคนยังไง คนไม่ดี โว ทำอะไรไม่เคยเกรงใจฉัน ที่เธอทำอย่างนั้น น่ะมัน หนักเกินไป เธอจะไปก็ตามใจเถิดหนา อย่ามาหาอย่ายุ่งกับฉัน มีอะไรกับใคร ใครคนนั้น อย่าบอกกัน ไม่อยากรู้ ไม่สนใจ I don't care yeah yeah about You I don't care yeah yeah about You I don't care yeah yeah yeah yeah I don't care yeah yeah about You