คุณหรือใคร

 Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คุณหรือใคร เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Bsus2 | Bsus3/A |Bsus2/G | Em7 |

 Bsus2  เชื้อร้ายที่คุBsus3/Aณและใครไม่อยากเจBsus2/G   เชื้อร้ายที่เขEm7าและเธอไม่ต้องการ Bsus2  เชื้อร้ายที่คุBsus3/Aณหรือใครถ้ารับมัBsus2/G   ต้องตาย..Em7

 Bsus2  โรคร้ายที่มัBsus3/Aนเข้ามาพร้อมความเมBsus2/G   โรคร้ายที่เรEm7าต้องการแค่สิ่งนั้น Bsus2  โรคร้ายที่เรBsus3/Aาเสพย์สันเพียงชั่วคืBsus2/G | Em7น..

Bsus2 | Bsus3/A |Bsus2/G | Em7 |
Bsus2 | Bsus3/A |Bsus2/G | Em7 |

ฉันBmเพียงต้องการใครสักคAนที่เข้าใจตัวฉันเองGมันพลาดไป ฉันนั้นรู้EmฉัBmนเพียงต้องการใครสักคAนที่เห็นใจคุณหรือใคGร..ที่มีใจจะช่วยฉัEmน..

คุBmณ..หรือใคAรนะ.. คุGณ..หรือใคEmคุBmณ..หรือใคAรนะ.. คุGณ..หรือใคEm

 Bsus2  ฉันขอแค่เธBsus3/Aอจงให้อภัยBsus2/G   กับการจากไEm7ปของฉันครั้งนี้ Bsus2  ฉันขอให้คุBsus3/AณและใครจงโชคดีBsus2/G Em7  อย่าเป็นเช่นฉัน..

Bsus2 | Bsus3/A |Bsus2/G | Em7 |
Bsus2 | Bsus3/A |Bsus2/G | Em7 |

* | * | ** |

Bsus2 | Bsus3/A | Bsus2/G | Em7 | ( x4 )

Bm A C A | Bm F C |Bm A C A | Bm D C | ( x4 )

Bm | A | G | Em | ( x8 )คอร์ดเพลง คุณหรือใคร เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง คุณหรือใคร เสก โลโซ Sek Loso เชื้อร้ายที่คุณและใครไม่อยากเจอ เชื้อร้ายที่เขาและเธอไม่ต้องการ เชื้อร้ายที่คุณหรือใครถ้ารับมัน ต้องตาย โรคร้ายที่มันเข้ามาพร้อมความเมา โรคร้ายที่เราต้องการแค่สิ่งนั้น โรคร้ายที่เราเสพย์สันเพียงชั่วคืน ฉันเพียงต้องการใครสักคนที่เข้าใจ ตัวฉันเองมันพลาดไป ฉันนั้นรู้ ฉันเพียงต้องการใครสักคนที่เห็นใจ คุณหรือใคร ที่มีใจจะช่วยฉัน คุณ หรือใครนะ คุณ หรือใคร คุณ หรือใครนะ คุณ หรือใคร ฉันขอแค่เธอจงให้อภัย กับการจากไปของฉันครั้งนี้ ฉันขอให้คุณและใครจงโชคดี อย่าเป็นเช่นฉัน