ลาจากเธอ

 Loso สตริง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลาจากเธอ เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (Sek Loso)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (Sek Loso)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F#m | C#m |F#m | C#m |
F#m | C#m |Bm | E C# | F#m | F#m |

หาF#mกเพียงได้รู้C#mว่า.. เธF#mอไม่เคยสนใC#mก็จะทำF#m..สิ่งที่ฉันไC#mด้ทำคือจะไBmป..ให้ไกE C#ล..    จากเธF#mอ..

อยF#mากให้เธอรู้C#mว่า..  ฉัF#mนไม่มีค่าเลC#mF#mากว่าคำ..ที่ตัวฉันC#mพร่ำเอ่ยเปิดเผBmย..จากหัวใE C#จ..      ว่ารักF#mเธอ

แต่เธBmอ..ไม่เคEย ไม่แคC#mร์ แม้จะรับสาF#mพูดความใBmน ไม่ชอบกัEน ฉันยินA F#7ดีก็จะไBmป..ให้ไกEล ไปจาC#กหน้าเธอเสียทีF#mจบแค่นี้Bm บอกไม่รัDก..ก็เท่านั้E Eaugน..

หาF#mกเธอมีเขC#mาอยู่ บอกให้รู้F#m ให้ฉันเข้าใC#mก็จะยอF#mม ยอมเป็นคนC#mแพ้พ่ายจากไBmป..พร้อมน้ำตE C#า..       ลาจากเF#mธอ

G#m | D#m |G#m | D#m |
G#m | D#m |C#m | F# D# | G#m | G#m |

แต่เธC#mอ..ไม่เคG#ย ไม่แคD#mร์ แม้จะรับสาG#mพูดควาC#mมใน ไม่ชอบกัG#น ฉันยินดีB G#7ก็จะไC#mป..ให้ไกG#ล ไปจากD#หน้าเธอเสียทีG#mจบแค่นี้C#m บอกไม่รัEก..ก็เท่านั้F# F#7น..

หาG#mกเธอมีเขD#mาอยู่ บอกให้รู้G#m ให้ฉันเข้าใD#mก็จะยอG#mม ยอมเป็นคนD#mแพ้พ่ายจากไC#mป..พร้อมน้ำG# C#ตา..       ลาจากเG#mธอ..    D#m

ลาจากG#mเธอ..   D#mลาจากG#mเธอ..   D#mลาจากเธอG#m..คอร์ดเพลง ลาจากเธอ เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง ลาจากเธอ เสก โลโซ Sek Loso หากเพียงได้รู้ว่า เธอไม่เคยสนใจ ก็จะทำ สิ่งที่ฉันได้ทำ คือจะไป ให้ไกล จากเธอ อยากให้เธอรู้ว่า ฉันไม่มีค่าเลย หากว่าคำ ที่ตัวฉันพร่ำเอ่ย เปิดเผย จากหัวใจ ว่ารักเธอ แต่เธอ ไม่เคย ไม่แคร์ แม้จะรับสาย พูดความใน ไม่ชอบกัน ฉันยินดี ก็จะไป ให้ไกล ไปจากหน้าเธอเสียที จบแค่นี้ บอกไม่รัก ก็เท่านั้น หากเธอมีเขาอยู่ บอกให้รู้ ให้ฉันเข้าใจ ก็จะยอม ยอมเป็นคนแพ้พ่าย จากไป พร้อมน้ำตา ลาจากเธอ แต่เธอ ไม่เคย ไม่แคร์ แม้จะรับสาย พูดความใน ไม่ชอบกัน ฉันยินดี ก็จะไป ให้ไกล ไปจากหน้าเธอเสียที จบแค่นี้ บอกไม่รัก ก็เท่านั้น หากเธอมีเขาอยู่ บอกให้รู้ ให้ฉันเข้าใจ ก็จะยอม ยอมเป็นคนแพ้พ่าย จากไป พร้อมน้ำตา ลาจากเธอ