เลิกแล้วต่อกัน

 Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เลิกแล้วต่อกัน เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C | Am |G | F C |

 Dm  ฉันว่าเรานั้นคงจะไปGด้วยกันไม่ได้   ก็เลCยต้องกาEmรจะลาAmจาก Dm  คิดว่าเธอนั้นคงไม่ลำGบาก   หากไม่C EmมีฉันสักคนAmมันสับสน เจ็บใจจน ทนไม่ไหว

C | C |C | G |

เมื่อรักมันวุ่นวาGยเกินไปจะขE7อลาไกลอย่าว่าAmกันอยู่กับเธอตั้งนาFน ไม่เห็นมีอะไรGดีขึ้นมา

เลิกแล้Cวต่อFกัน อย่าฝัDmนอย่าเจGไม่ขEmอรักAmเธอ อย่าเจFอกันอีกเลGเลิกแล้CวจบทีF จากนี้Dmไม่เอGจะขEmอเป็นคนเก่Amา ไม่มีเรFา ไม่มีเธG

C | F |Dm | G |Em | Am |F | G |
C | F |Dm | G |Em | Am |F G | C | G |

* | ** |

อีกต่อไAm Dป..

F G | C |คอร์ดเพลง เลิกแล้วต่อกัน เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง เลิกแล้วต่อกัน เสก โลโซ Sek Loso ฉันว่าเรานั้นคงจะไปด้วยกันไม่ได้ ก็เลยต้องการจะลาจาก คิดว่าเธอนั้นคงไม่ลำบาก หากไม่มีฉันสักคน มันสับสน เจ็บใจจน ทนไม่ไหว เมื่อรักมันวุ่นวายเกินไป จะขอลาไกลอย่าว่ากัน อยู่กับเธอตั้งนาน ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมา เลิกแล้วต่อกัน อย่าฝันอย่าเจอ ไม่ขอรักเธอ อย่าเจอกันอีกเลย เลิกแล้วจบที จากนี้ไม่เอา จะขอเป็นคนเก่า ไม่มีเรา ไม่มีเธอ อีกต่อไป