หมาเห่าเครื่องบิน

 Loso สตริง เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หมาเห่าเครื่องบิน เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G | G |G | G |

อาจฟังไม่มีเหตุผAmลเท่าไหDร่ก็ฉันไม่มีความหมาG Dย..     กับเธEmทุก ๆ คราวที่นั่Amงมองเหม่Dอ มันคิดถึงเธอรู้ไหG

ก็อาจจะเป็นแค่หมAmาที่เห่าเครื่องบิDแต่อยากให้เธอได้ยิBmนข้อความข้างใEmที่เจอเธอวันนั้Amน มันหวั่นไหDวจนสุดที่ใจจะทG G7

จะให้ทำอย่างไหAmน..ที่เธDอ..จะได้หัGนมามอDงกันบ้Emางก็แค่เพียงให้ฉัAmนได้เดินร่วมทาDก็สุขใจพอแล้Gว..

จะให้ทำอย่างไหAmน ก็ยอDไม่อ้อมค้Bmอมเพราะใจแน่แน่Emก็เพราะรักเธอเข้าแล้Amว..จริง ๆD ก็อยากให้เธอเชื่อใG

รู้ดีว่าฉัAmนต้อยต่ำD  รู้ดีว่าG Dคำที่พูดไEmอาจจะทำให้เธAmอลำบากใจDก็คงต้องขอโทษทีG

Am | D |G D | Em |
Am | D |G | G7 |

* | ** |

รู้ดีว่าฉัAmนต้อยต่ำD  รู้ดีว่าG Dคำที่พูดไEmอาจจะทำให้เธAmอลำบากใจDก็คงต้องขอโทษG Dที.. โอ้เย้Em

ถ้าหากว่าทำให้เธAmอรู้สึกดีDก็คงจะพอมีทาG G7ง..คอร์ดเพลง หมาเห่าเครื่องบิน เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง หมาเห่าเครื่องบิน เสก โลโซ Sek Loso อาจฟังไม่มีเหตุผลเท่าไหร่ ก็ฉันไม่มีความหมาย กับเธอ ทุกๆคราวที่นั่งมองเหม่อ มันคิดถึงเธอรู้ไหม ก็อาจจะเป็นแค่หมาที่เห่าเครื่องบิน แต่อยากให้เธอได้ยินข้อความข้างใน ที่เจอเธอวันนั้น มันหวั่นไหวจนสุดที่ใจจะทน จะให้ทำอย่างไหน ที่เธอ จะได้หันมามองกันบ้าง ก็แค่เพียงให้ฉันได้เดินร่วมทาง ก็สุขใจพอแล้ว จะให้ทำอย่างไหน ก็ยอม ไม่อ้อมค้อมเพราะใจแน่แน่ว ก็เพราะรักเธอเข้าแล้ว จริงๆก็อยากให้เธอเชื่อใจ รู้ดีว่าฉันต้อยต่ำ รู้ดีว่าคำที่พูดไป อาจจะทำให้เธอลำบากใจ ก็คงต้องขอโทษที รู้ดีว่าฉันต้อยต่ำ รู้ดีว่าคำที่พูดไป อาจจะทำให้เธอลำบากใจ ก็คงต้องขอโทษที โอ้เย้ ถ้าหากว่าทำให้เธอรู้สึกดี ก็คงจะพอมีทาง