ไม่ตายหรอกเธอ

 Loso สตริง อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่ตายหรอกเธอ เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

อย่าได้ไหCม อย่าทำEm7ให้ฉันเข้าใจAmผิดอย่าทำให้คิดDm ให้คิดว่ามีใจให้Gอย่าบอกกับฉัCน..ว่าเธอรัEm7ได้โปรE7ดอย่าหลอกว่ายังAmมีใจอย่าเลDย ไม่อยากรับฟัG

โปรดอย่าถาCม..ว่าฉัEm7นนั้นคิดอะไรAmอยู่ไม่อยากให้รู้Dm..ว่าฉันกำลังทำใจGแต่อยากให้Cรู้..สักนิEm7แค่อยาE7กจะบอกว่าฉันAmเสียใจที่เธอFมีใคร เธอปิดบังฉัG

หลอกให้รัCก ให้รอAmอยู่หลอกให้ฉัDmน..ทุ่มเทGหัวใจที่เธอทำC..ให้รัEmก.. รักจEนเกินถอนตัAmวถอนใจแต่ขาดFเธอไป ไม่ตาGย ไม่ตายหรอกเธC G

C Em7 | Am |Dm | G |
C Em7 | E7 Am |F G | C G |

ก็อยากจะขCอ..ให้เธอEm7เข้าใจสักหน่Amอยสักเพียงน้Dmอย ให้รู้ว่าคนอย่างฉัGถ้าอยากจะไปC ก็เชิEn7ญ แต่อย่าE7ให้ฉันทนทAmรมานเอาควาFมสงสารของเธอ เก็บคืนไปG

* | * |

แต่ขาดFเธอไป ไม่ตาGย ไม่ตายหรอกเธCคอร์ดเพลง ไม่ตายหรอกเธอ เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง ไม่ตายหรอกเธอ เสก โลโซ Sek Loso อย่าได้ไหม อย่าทำให้ฉันเข้าใจผิด อย่าทำให้คิด ให้คิดว่ามีใจให้ อย่าบอกกับฉัน ว่าเธอรัก ได้โปรดอย่าหลอกว่ายังมีใจ อย่าเลย ไม่อยากรับฟัง โปรดอย่าถาม ว่าฉันนั้นคิดอะไรอยู่ ไม่อยากให้รู้ ว่าฉันกำลังทำใจ แต่อยากให้รู้ สักนิด แค่อยากจะบอกว่าฉันเสียใจ ที่เธอมีใคร เธอปิดบังฉัน หลอกให้รัก ให้รออยู่ หลอกให้ฉัน ทุ่มเทหัวใจ ที่เธอทำ ให้รัก รักจนเกินถอนตัวถอนใจ แต่ขาดเธอไป ไม่ตาย ไม่ตายหรอกเธอ ก็อยากจะขอ ให้เธอเข้าใจสักหน่อย สักเพียงน้อย ให้รู้ว่าคนอย่างฉัน ถ้าอยากจะไป ก็เชิญ แต่อย่าให้ฉันทนทรมาน เอาความสงสารของเธอ เก็บคืนไป