ไม่ต้องห่วงฉัน (ver.โดด)

 Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่ต้องห่วงฉัน (ver.โดด) เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

B A | B E |B A E F# | F# |
B A | B E |B A E F# | F# |

แค่เพียงรู้Bว่าเธอ..ต้องกาD#mรจากไปหัวใC#mจฉันเริ่มอ่อนแรF#แค่เพียงรู้Bว่าใจ..ของเธD#mอเปลี่ยนแปลงเรี่ยวแรEงของฉันไม่มีF#

ก็มีเธอEแล้วใจฉันมีD#mความสุขเธอคือทุกC#m ๆ อย่างที่ฉันมีBก็ที่เธอEให้มาคือสิ่D#mงที่แสนดีแต่มาวันนี้C#mเธอต้องการไปF#

เธอบอกว่าฉัBน..ไม่ดีมาบอC#m D#mกตอนนี้ มันสายไปEก็ตอนที่ฉัEนรักเธD#mอแค่ครึ่งG#mใจหากเธอจะไC#mป ก็ไม่ต้องถาF#เธอบอกว่าฉัBน..ไม่ดีมาบอC#m D#mกตอนนี้ มันสายไปEก็ตอนที่ฉัEนรักเธD#mอแค่ครึ่งG#mใจหากเธอมีใคC#mร ก็ทิ้งฉันไปได้เลF#ไม่ต้องห่วงฉัB | F# G#m | F# E | E Gไม่ต้องห่วงฉัB | F# G#m | F# E | E G

จากวันนั้Bนที่เธอได้เดิD#mนเข้ามาหัวใC#mจฉันต้องเปลี่ยนไปF#จากไม่เคBยรักใครแม้เพียD#mงครึ่งใจแต่กับเธอEต้องยอมโดยดีF#

* | ** |

ไม่ต้องห่วงฉัB | F# G#m | F# E | E Gไม่ต้องห่วงฉัB | F# G#m | F# E | E G

Bm | Bm |Bm | Bm |
Em | Em |Em | Em |

Bm | Bm |Bm | Bm |
F#m | F#m |F#m | F# |

B | D#m |C#m | F# |
B | D#m |E | F# |

* | ** |

ไม่ต้องห่วงฉัB | F# G#m | F# E | E Gไม่ต้องห่วงฉัB | F# G#m | F# E | E G

ไม่ต้องห่วงฉัB7คอร์ดเพลง ไม่ต้องห่วงฉัน (ver.โดด) เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง ไม่ต้องห่วงฉัน (ver.โดด) เสก โลโซ Sek Loso แค่เพียงรู้ว่าเธอ ต้องการจากไป หัวใจฉันเริ่มอ่อนแรง แค่เพียงรู้ว่าใจ ของเธอเปลี่ยนแปลง เรี่ยวแรงของฉันไม่มี ก็มีเธอแล้วใจฉันมีความสุข เธอคือทุกๆอย่างที่ฉันมี ก็ที่เธอให้มาคือสิ่งที่แสนดี แต่มาวันนี้เธอต้องการไป เธอบอกว่าฉัน ไม่ดี มาบอกตอนนี้ มันสายไป ก็ตอนที่ฉันรักเธอแค่ครึ่งใจ หากเธอจะไป ก็ไม่ต้องถาม เธอบอกว่าฉัน ไม่ดี มาบอกตอนนี้ มันสายไป ก็ตอนที่ฉันรักเธอแค่ครึ่งใจ หากเธอมีใคร ก็ทิ้งฉันไปได้เลย ไม่ต้องห่วงฉัน ไม่ต้องห่วงฉัน จากวันนั้นที่เธอได้เดินเข้ามา หัวใจฉันต้องเปลี่ยนไป จากไม่เคยรักใครแม้เพียงครึ่งใจ แต่กับเธอต้องยอมโดยดี ไม่ต้องห่วงฉัน