ไม่ต้องห่วงฉัน

 Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่ต้องห่วงฉัน เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

แค่เพียงรู้Aว่าเธอ..ต้องกาC#mรจากไปหัวใBm7จฉันเริ่มอ่อนแEรงแค่เพียงรู้Aว่าใจ..ของเธC#mอเปลี่ยนแปลงเรี่ยวแรEงของฉันไม่มีE

ก็มีเธอDแล้วใจฉันมีC#mความสุขเธอคือทุกBm7 ๆ อย่างที่ฉันมีEก็ที่เธอDให้มาคือสิ่C#mงที่แสนดีแต่มาวันนี้Bm7เธอต้องการไE

เธอบอกว่าฉัAน..ไม่ดีAmaj7มาบอกตอนนี้A7 มันสายDไปก็ตอนที่ฉัDmนรักเธC#mอแค่ครึ่งF#mใจหากเธอจะไB7ป.. ก็ไม่ต้องถาEเธอบอกว่าฉัAน..ไม่ดีAmaj7มาบอกตอนนี้A7 มันสายไDก็ตอนที่ฉัDmนรักเธC#mอแค่ครึ่งF#mใจหากเธอมีใคB7ร ก็ทิ้งฉันไปได้เลE

ไม่ต้องห่วงฉัA C#m | Bm7 Eไม่ต้องห่วงฉัA C#m | Bm7 E

จากวันนั้Aนที่เธอ..ได้เดิC#mนเข้ามาหัวใBm7จฉันต้องเปลี่ยนไปEจากไม่เคAยรักใครแม้เพียC#mงครึ่งใจแต่กับเธEอต้องยอมโดยดีE

* | ** | *** | *** | *** |

A C#m | Bm7 E |
A C#m | Bm7 E |

ไม่ต้องห่วงฉัAคอร์ดเพลง ไม่ต้องห่วงฉัน เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง ไม่ต้องห่วงฉัน เสก โลโซ Sek Loso แค่เพียงรู้ว่าเธอ ต้องการจากไป หัวใจฉันเริ่มอ่อนแรง แค่เพียงรู้ว่าใจ ของเธอเปลี่ยนแปลง เรี่ยวแรงของฉันไม่มี ก็มีเธอแล้วใจฉันมีความสุข เธอคือทุกๆอย่างที่ฉันมี ก็ที่เธอให้มาคือสิ่งที่แสนดี แต่มาวันนี้เธอต้องการไป เธอบอกว่าฉัน ไม่ดี มาบอกตอนนี้ มันสายไป ก็ตอนที่ฉันรักเธอแค่ครึ่งใจ หากเธอจะไป ก็ไม่ต้องถาม เธอบอกว่าฉัน ไม่ดี มาบอกตอนนี้ มันสายไป ก็ตอนที่ฉันรักเธอแค่ครึ่งใจ หากเธอมีใคร ก็ทิ้งฉันไปได้เลย ไม่ต้องห่วงฉัน ไม่ต้องห่วงฉัน จากวันนั้นที่เธอ ได้เดินเข้ามา หัวใจฉันต้องเปลี่ยนไป จากไม่เคยรักใครแม้เพียงครึ่งใจ แต่กับเธอต้องยอมโดยดี ไม่ต้องห่วงฉัน