มอไซค์รับจ้าง

 Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มอไซค์รับจ้าง เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

E | F#m |B | E |
E | F#m |B | E |

 E  เช้าตื่นก็ต้องรีบไปF#ปากซอย   นั่งคอAยว่าใครจะมาเรียกใEช้ E  ถึงสายก็คงต้องคอยF#ต่อไป   เมื่อไรA เมื่อไร จะรวยสักทีEหนอ

 E  น้ำมันมันก็แพงF#รดต้นคอ   รายได้Aไม่ค่อยจะพอกับรายEใช้ E  ฟังเพลงก็มีแต่คนF#หลายใจ   เมื่อไหร่AจะสมหวัBงกันสักทีE

เกิดเป็นมอเตอร์ไซG#mค์รับจ้าC#mนั่งข้างทาF#mง คนก็มองว่าไม่Bดีส่งเธอไปทุกทาG#mง ไปได้ทุC#mกที่ยังไม่มีF#mใครจะมาสนใBก็ไม่หล่Aอ.. ไม่รวC Bย.. เหมือนใคร E Bๆ ..

* |

 E  ใครหนอใครจะมาF#สนใจ   ประตูAหัวใจเปิดให้คนอย่างEฉัน E  รวยจนก็คงไม่สำF#มะคัญ   แค่เธอAรักฉันคนเดียวก็พE

* |

หากเกิดเป็นรถเก๋G#mงคันใหC#mญ่ไปที่ใF#mด ใครก็มองว่าเข้าBทีส่งเธอไปทุกทาG#mง ไปได้เร็C#mวรี่ไปไหนก็มีF#m มีแต่คนมาสนBใจก็เขาหล่Aอ.. เขารวC Bย..       แถมเส้นใหE Bญ่

* |

แม้ไม่หล่Aอ.. ไม่รC Bวย..    ไม่เป็นไE Bร..แม้ไม่หล่Aอ.. ไม่รC Bวย..    แต่เร้าใจE จ้า



คอร์ดเพลง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เสก โลโซ Sek Loso เช้าตื่นก็ต้องรีบไปปากซอย นั่งคอยว่าใครจะมาเรียกใช้ ถึงสายก็คงต้องคอยต่อไป เมื่อไร เมื่อไร จะรวยสักทีหนอ น้ำมันมันก็แพงรดต้นคอ รายได้ไม่ค่อยจะพอกับรายใช้ ฟังเพลงก็มีแต่คนหลายใจ เมื่อไหร่จะสมหวังกันสักที เกิดเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง นั่งข้างทาง คนก็มองว่าไม่ดี ส่งเธอไปทุกทาง ไปได้ทุกที่ ยังไม่มีใครจะมาสนใจ ก็ไม่หล่อ ไม่รวย เหมือนใครๆ ใครหนอใครจะมาสนใจ ประตูหัวใจเปิดให้คนอย่างฉัน รวยจนก็คงไม่สำมะคัญ แค่เธอรักฉันคนเดียวก็พอ หากเกิดเป็นรถเก๋งคันใหญ่ ไปที่ใด ใครก็มองว่าเข้าที ส่งเธอไปทุกทาง ไปได้เร็วรี่ ไปไหนก็มี มีแต่คนมาสนใจ ก็เขาหล่อ เขารวย แถมเส้นใหญ่ แม้ไม่หล่อ ไม่รวย ไม่เป็นไร แม้ไม่หล่อ ไม่รวย แต่เร้าใจ จ้า