ร็อกแอนด์โรล (Rock & Roll)

 Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ร็อกแอนด์โรล (Rock & Roll) เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G#m | G#m |G#m | G#m |
G#m | G#m |G#m | G#m |
G#m | G#m |G#m | G#m |
G#m | G#m |G#m | G#m F# G#m C#/F B |

 C#  เราไม่เป็นอย่างใคร ใครไม่เป็นอย่างเรา   คิดยังไงก็เอาก็ช่างเขาช่างเถอG#m C#  คุณอาจมองว่าดี เขาอาจมองไม่ดี   คนก็เป็นอย่างนี้ ก็ตามใจเขาเถG#mอะ   สิ่Eงที่ดีF#มั่นคG#m   เดืEอดร้อนใคF#ร ไม่ทำG#m

G#m | G#m |G#m | G#m |
G#m | G#m |G#m | G#m |
G#m | G#m |G#m | G#m |
G#m | G#m |G#m | G#m F# G#m C#/F B |

 C#  เราก็เป็นแบบนี้ เงินทองไม่ค่อยมี   ถ้าเธอชอบอย่างนี้ ก็เชิญเข้ามาได้เลG#m C#  ไม่หล่อแต่เร้าใจ มีดีอยู่ข้างใน   ถ้ารักใครชอบใครมีเท่าไหร่เท่ากัG#m   หาEกรักใคF#ร รักจริG#m   ไม่Eทิ้งเธF#อแน่นอG#m

We are the Rock and RoB C#llWe are the Rock and RoG#mllWe are the Rock and RoB C#llWe are the Rock and RoG#mll(Loso Loso Loso Loso)

G#m B C# B G#m |
G#m B C# B G#m |

G#m | G#m |G#m | G#m |
G#m | G#m |G#m | |
E F# D# F# G#m | G#m |

* |

G#m B C# B G#m |
G#m B C# B G#m B |

 C#  เร่เข้ามาพี่น้อง อย่ามัวแต่ยืนมอง   รีบเข้ามาจับจอง เป็นเจ้าของซะก่อG#m C#  คิดนานไม่เข้าที ความมันการันตี   ซึ้งกินใจก็มี สาระดีได้อG#mยู่   ไม่Eแข่งขัF#นกับใคG#m   มุ่EงตามทาF#งของเรG#m

* | * |คอร์ดเพลง ร็อกแอนด์โรล (Rock & Roll) เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง ร็อกแอนด์โรล (Rock and Roll) เสก โลโซ Sek Loso เราไม่เป็นอย่างใคร ใครไม่เป็นอย่างเรา คิดยังไงก็เอาก็ช่างเขาช่างเถอะ คุณอาจมองว่าดี เขาอาจมองไม่ดี คนก็เป็นอย่างนี้ ก็ตามใจเขาเถอะ สิ่งที่ดีมั่นคง เดือดร้อนใคร ไม่ทำ เราก็เป็นแบบนี้ เงินทองไม่ค่อยมี ถ้าเธอชอบอย่างนี้ ก็เชิญเข้ามาได้เลย ไม่หล่อแต่เร้าใจ มีดีอยู่ข้างใน ถ้ารักใครชอบใครมีเท่าไหร่เท่ากัน หากรักใคร รักจริง ไม่ทิ้งเธอแน่นอน We are the Rock and Roll We are the Rock and Roll We are the Rock and Roll We are the Rock and Roll (Loso Loso Loso Loso) เร่เข้ามาพี่น้อง อย่ามัวแต่ยืนมอง รีบเข้ามาจับจอง เป็นเจ้าของซะก่อน คิดนานไม่เข้าที ความมันการันตี ซึ้งกินใจก็มี สาระดีได้อยู่ ไม่แข่งขันกับใคร มุ่งตามทางของเรา