รอยยิ้มนักสู้

 Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รอยยิ้มนักสู้ เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Gm | C |F | C |

หากเหนื่อยนัFก ขอจงCหยุดพักเสียก่อDmอย่าใจร้A#อน รีบไปC เดี๋ยวไม่เข้าทีFหยุดเรื่องรัA#กที่ทรมาCน เรื่องงาAmน เรื่องเงินก็ดีDmพักสักทีGm เดี๋ยวค่อยไปC

อย่าไปคิFด..เรื่องเดิCมให้มันปวดใDmซ่อนเอาไA#ว้ ไม่ให้ใคCรเห็นความพ่ายแFพ้เก็บให้ลึA#กลงข้างในC.. หัวใAmจที่อ่อนแDmเหลือเพียงแGmค่..รอยยิ้Cมของนักสู้F

ฉันก็เคA#ย..เสียใจCไม่น้อยกว่าเธFฉันก็เจA#อ..เรื่องราCวร้าย ๆ เข้ามFแต่ทุก ๆ ทีA# ฉันก็ทำC.. ให้เป็นFเหมือAmนดังว่Dmา..แข็งแรงกว่Gmา ไม่ยอCมพ่ายแพ้Fมัน

Fm | D# |D# | A# |
Fm | D# |C# C | F |
G# A# F | G# A# C |

กว่าจะถึFง..ฝั่งฝัCนนั้นมันยากเย็Dmอย่าเพิ่งเห็A#น..ฉันเดิCนเข้ามาง่าย ๆFกว่าจะถึA#งที่ฉันยืCน กล้ำกลืAmนฝืนทนเกือบตาDmน้ำตาผู้ชาGmย..เคยไหCลไม่ใช่เรื่องแปลF

* | * | * | * |คอร์ดเพลง รอยยิ้มนักสู้ เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง รอยยิ้มนักสู้ เสก โลโซ Sek Loso หากเหนื่อยนัก ขอจงหยุดพักเสียก่อน อย่าใจร้อน รีบไป เดี๋ยวไม่เข้าที หยุดเรื่องรักที่ทรมาน เรื่องงาน เรื่องเงินก็ดี พักสักที เดี๋ยวค่อยไป อย่าไปคิด เรื่องเดิมให้มันปวดใจ ซ่อนเอาไว้ ไม่ให้ใครเห็นความพ่ายแพ้ เก็บให้ลึกลงข้างใน หัวใจที่อ่อนแอ เหลือเพียงแค่ รอยยิ้มของนักสู้ ฉันก็เคย เสียใจไม่น้อยกว่าเธอ ฉันก็เจอ เรื่องราวร้ายๆเข้ามา แต่ทุกๆที ฉันก็ทำ ให้เป็นเหมือนดังว่า แข็งแรงกว่า ไม่ยอมพ่ายแพ้มัน กว่าจะถึง ฝั่งฝันนั้นมันยากเย็น อย่าเพิ่งเห็น ฉันเดินเข้ามาง่ายๆกว่าจะถึงที่ฉันยืน กล้ำกลืนฝืนทนเกือบตาย น้ำตาผู้ชาย เคยไหลไม่ใช่เรื่องแปลก