รักเมืองไทย

 Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักเมืองไทย เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

D | D |G | D |D | A |G | D |
D | D |G | D |D | A |G | D |

ภูมิใจเถิDดเกิดเป็นไทย ทะนงไว้GในใจตDแผ่นดินนี้DของทุกคAน ใช่แผ่GนดินของใคD

มาเถิDดเพื่อนพ้อง ร่วมร่ำร้อGงเพลงชาติไทDอนุรักDษ์ความเป็นไทAคงความยิ่งใหGญ่ให้ยังคD

เพื่อนเอ๋GยจงหยุดคิดหยุดสักนิGด หยุดทำลาBmปู่ย่Emาเราสร้างไว้A..มานมนาD F#กู่ก้อGงร้องทำนองA เคยร้อF#mงก้องขับขาBmมาเนิ่นนาCน พี่น้องจำได้ไหมA

รวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทAรวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทAรวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทA G G# A

รวมเป็นหนึ่Dงจนวันนี้เป็นคนดีG เป็นคนไทDพี่น้อDงรักกันไว้Gคงความยิ่งใหAญ่คู่ไทยเอD

D | D |G | D |D | A |G | D |
D | D |G | D |D | A |G | D |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง รักเมืองไทย เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง รักเมืองไทย เสก โลโซ Sek Loso ภูมิใจเถิดเกิดเป็นไทย ทะนงไว้ในใจตน แผ่นดินนี้ของทุกคน ใช่แผ่นดินของใคร มาเถิดเพื่อนพ้อง ร่วมร่ำร้องเพลงชาติไทย อนุรักษ์ความเป็นไทย คงความยิ่งใหญ่ให้ยังคง เพื่อนเอ๋ยจงหยุดคิด หยุดสักนิด หยุดทำลาย ปู่ย่าเราสร้างไว้ มานมนาน กู่ก้องร้องทำนอง เคยร้องก้องขับขาน มาเนิ่นนาน พี่น้องจำได้ไหม รวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทย รวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทย รวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทย รวมเป็นหนึ่งจนวันนี้ เป็นคนดี เป็นคนไทย พี่น้องรักกันไว้ คงความยิ่งใหญ่คู่ไทยเอย