สาหัส

 Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สาหัส เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (Sek Loso)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (Sek Loso)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F#m | D |F#m | D |
F#m | D |F#m | D |

 F#m  ฉันมีเรื่องหนึ่Dงอึกอัดใจ F#m  ฉันมีเรื่องใหญ่Dจะบอก F#m  เรื่องเดิม เรื่องเก่Dา เรื่องเหล่านั้น F#m  เรื่องเธอกับฉัDนที่คิดไม่ออก

 A  หากมีวันไหEนที่เธอถูกทิ้Bง แล้วเธอได้เข้าใจ A  เธอโดนทำร้าEยให้ใจแหลกเลBะ แล้วเธอจะรู้ A  ว่ายังมีฉัEนที่เคยชอกช้ำB เพราะเธอเฝ้าดูF#mอยู่   เธอจะรู้D..ว่าตอนนี้E.. ฉันสาหัส

F#m | D |F#m | D |
F#m | D |F#m | D |

F#m | D |F#m | D |
F#m | D |F#m | D |

 F#m  เหมือนคนใกล้ตาDยกระหายน้ำ F#m  เหมือนโดนไขัทำDให้มันยิ่งทรุดหนัก F#m  เหมือนคนร่อนเร่Dไร้ที่พิงพัก F#m  เหมือนคนไร้หลัDก แต่รักจริง

* |

F#m D | F#m D |

มันสาหัส

F#m | D |F#m | D |
F#m | D |F#m | D |

* |

F#m | D |F#m | D |

 E  เธอโดนทำร้ายให้ใจเหี่ยว E  ก็เธอคนเดียวที่เป็นอื่น E  มากมายแค่ไหน ฉันขมขื่น..เพราะเธC#

* |

F#m D | F#m D |

มันสาF#m D | F#m DหัสมันสาF#m D | F#m DหัสมันสาหัF#mคอร์ดเพลง สาหัส เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง สาหัส เสก โลโซ Sek Loso ฉันมีเรื่องหนึ่งอึกอัดใจ ฉันมีเรื่องใหญ่จะบอก เรื่องเดิม เรื่องเก่า เรื่องเหล่านั้น เรื่องเธอกับฉันที่คิดไม่ออก หากมีวันไหนที่เธอถูกทิ้ง แล้วเธอได้เข้าใจ เธอโดนทำร้ายให้ใจแหลกเละ แล้วเธอจะรู้ ว่ายังมีฉันที่เคยชอกช้ำ เพราะเธอเฝ้าดูอยู่ เธอจะรู้ ว่าตอนนี้ ฉันสาหัส เหมือนคนใกล้ตายกระหายน้ำ เหมือนโดนไขัทำให้มันยิ่งทรุดหนัก เหมือนคนร่อนเร่ไร้ที่พิงพัก เหมือนคนไร้หลัก แต่รักจริง มันสาหัส เธอโดนทำร้ายให้ใจเหี่ยว ก็เธอคนเดียวที่เป็นอื่น มากมายแค่ไหน ฉันขมขื่น เพราะเธอ มันสาหัส มันสาหัส มันสาหัส