ทุกลมหายใจ

 Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทุกลมหายใจ เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C | C |

เริ่มจากวัCน..ที่ฉันและเธอได้เจอะเจอ และบอกรักกันช่างสุดแสFนหวานช่วงเวลFmาที่แสนดีมีให้กัCน.. กัน..

พร่ำรำพัน.C.ว่าฉันรักเธอ..จะมั่นคง..ในสัญญาอย่างนี้เรื่อยFไป จะรักFmเพียงเธอผู้เดีCยว.. เดียว..

จะไม่ลืมDmในถ้อยคำ..ที่เธอเEmคยบอกฉันว่าเราFจะรักกัน..ตลอดไปG..

สัCญญGาว่าจะรักAmกันฉัCน..เธGอต่างเข้าใAmรัCก..เธGอตลอดไAmเพรFาะว่าใจGเป็นของเธC

C Em/B Am G | F | Dm G | G |

ตั้งแต่เธCอ..ได้เดินเข้ามาได้นำพา..แต่สิ่งที่ดีมาสู่หัวFใจ อย่างไม่เคยFmมีใคร เหมือนเธCอ.. เธอ..

โอ้ความรัCก..ที่แสนงดงามตราบวันตาย ขอเพียงได้เจอสักครั้งเดีFยว ทุกสิ่Fmงเปลี่ยนไป..ด้วยรัC

* | ** |

Em Am G F G |

** |

ไม่ว่าเธอFจะอยู่ที่ใด ก็ยัEmงส่งใจไปถึAmรักยังติดตรึDmง..อยู่กับเธGอทุกลมหายใCรักฉันติดตรึDmง..อยู่กับเธGอทุกลมหายF Fm6 | Cใจ..คอร์ดเพลง ทุกลมหายใจ เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง ทุกลมหายใจ เสก โลโซ Sek Loso เริ่มจากวัน ที่ฉันและเธอ ได้เจอะเจอ และบอกรักกัน ช่างสุดแสนหวาน ช่วงเวลาที่แสนดีมีให้กัน กัน พร่ำรำพัน ว่าฉันรักเธอ จะมั่นคง ในสัญญา อย่างนี้เรื่อยไป จะรักเพียงเธอผู้เดียว เดียว จะไม่ลืมในถ้อยคำ ที่เธอเคยบอกฉัน ว่าเราจะรักกัน ตลอดไป สัญญาว่าจะรักกัน ฉัน เธอต่างเข้าใจ รัก เธอตลอดไป เพราะว่าใจเป็นของเธอ ตั้งแต่เธอ ได้เดินเข้ามา ได้นำพา แต่สิ่งที่ดี มาสู่หัวใจ อย่างไม่เคยมีใคร เหมือนเธอ เธอ โอ้ความรัก ที่แสนงดงาม ตราบวันตาย ขอเพียงได้เจอ สักครั้งเดียว ทุกสิ่งเปลี่ยนไป ด้วยรัก ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใด ก็ยังส่งใจไปถึง รักยังติดตรึง อยู่กับเธอทุกลมหายใจ รักฉันติดตรึง อยู่กับเธอทุกลมหายใจ