อยากเห็นหน้าคุณ

 Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยากเห็นหน้าคุณ เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F#m G | F#m B C |
F#m G | F#m B C |
F#m G | F#m B C |
F#m G | F#m B C |
F#m G | F#m B C |
F#m G | F#m B C |

 F#m  ไม่ได้รัGกคุณเท่าไF#m   แค่อยากจะเห็BนหCน้าคุณF#m   ไม่ได้ชอGบคุณเท่าไF#m   แค่อยากจะเห็BนหCน้าคุณF#m   ไม่ได้คิGดถึงอะไF#m   แค่อยากจะเห็BนหCน้าคุณF#m   ก็เท่าF#m C Bนั้น

 F#m  ก็บ้านเรGามันใกล้กัF#m   ก็แค่นั้BนจCริง ๆ F#m   ไม่ได้คิGดอะไรF#m   ก็แค่นั้BนจCริง ๆ F#m   แค่อยากจะเห็Gนหน้าคุF#m   ก็แค่นั้BนจCริง ๆ F#m   ก็เท่าF#m C Bนั้น

A G F#m | F Em D# D |
A G F#m | F Em D# D |
A G F#m | F Em D# D |
A G F#m | F Em D# D |

I need YEm F#m G C D D#ouLove YEm F#m G C D D#ouNeed YEm F#m G C D D#ouWant YEm F#m G C D D#ou

* | ** |

A G F#m | F Em D# D |
A G F#m | F Em D# D |
A G F#m | F Em D# D |
A G F#m | F Em D# D |

*** |

F#m G | F#m B C |
F#m G | F#m B C |
F#m G | F#m B C |
F#m G | F#m B C |

A G F#m | F Em D# D |
A G F#m | F Em D# D |
A G F#m | F Em D# D |
A G F#m | F Em D# D |

*** |

 F#m  ไม่ได้รัGกคุณเท่าF#m B Cไหร่ F#m  ไม่ได้ชอGบคุณเท่าF#m B Cไหร่

**** | **** | **** |

แค่อยากจะเห็นหน้าคุF#mคอร์ดเพลง อยากเห็นหน้าคุณ เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง อยากเห็นหน้าคุณ เสก โลโซ Sek Loso ไม่ได้รักคุณเท่าไร แค่อยากจะเห็นหน้าคุณ ไม่ได้ชอบคุณเท่าไร แค่อยากจะเห็นหน้าคุณ ไม่ได้คิดถึงอะไร แค่อยากจะเห็นหน้าคุณ ก็เท่านั้น ก็บ้านเรามันใกล้กัน ก็แค่นั้นจริงๆ ไม่ได้คิดอะไร ก็แค่นั้นจริงๆ แค่อยากจะเห็นหน้าคุณ ก็แค่นั้นจริงๆ ก็เท่านั้น I need You Love You Need You Want You ไม่ได้รักคุณเท่าไหร่ ไม่ได้ชอบคุณเท่าไหร่ แค่อยากจะเห็นหน้าคุณ