อยากเปลี่ยนใจเธอ

 Loso สตริง เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยากเปลี่ยนใจเธอ เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Am | Am |Am | Am |

อยากเปลี่ยนวันจันAmทร์เป็นวันอาทิตย์อยากเปลี่ยนชีวิAmตให้ง่ายขึ้นอยากเปลี่ยนกลางวัDmนเป็นกลางคืนอยากให้คนที่ยืGนได้นั่งเก้าอี้Amอยากเปลี่ยนการรAmบเป็นการรักอยากให้คนหน้ายัAmกษ์มีร้อยยิ้มอยากเปลี่ยนเปลวไDmฟเป็นไอติมให้คนจนได้ลิ้Gมไข่ปลาคาเวีAmยร์

อยากเปลี่ยนใจเAmธอ อยากเปลี่ยนใจเธDm G  ให้ชอบฉันสักหน่Am E Amอย

E Am |

อยากเปลี่ยนตึกสูAmงเป็นต้นไม้อยากให้คนใจร้Amายใจดีบ้างอยากให้คนที่เดิDmนอยู่ริมทางเปลี่ยนให้เขาได้นั่Gงบีเอ็มดับเบิ้ลยูAm

อยากเปลี่ยนยาบ้Amาเป็นยาดีอยากเปลี่ยนยาอีAmเป็นอีโนอยากเปลี่ยนโคเคDmนเป็นแดงโมตาเธอโต้โตG ฉันอยากมองนาน ๆAm

** |

E Am D G | C F E | G Am |

Am | Am |Dm | G Am |
Am | Am |Dm | G Am |

** | * | ** |

อยากเปลี่ยนคนแAmก่เป็นวัยรุ่นอยากให้พวกชอบวุ่Amนอยุ่เฉย ๆอยากให้การเมืองไทDmยเปลี่ยไปเอยชอบเธอจังเลGย ไม่รู้จะพูดยังไAm

อยากเปลี่ยนใจเธAmอ อยากเปลี่ยนใจเธDm G  ให้ชอบฉันสักหน่Amอย   อยากเปลี่ยนใจเธAmอ อยากเปลี่ยนใจเธDm G  ให้รักฉันสักหน่Amอย

*** | *** | *** |

E Am |

E Am D G | C F E | G Am |คอร์ดเพลง อยากเปลี่ยนใจเธอ เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง อยากเปลี่ยนใจเธอ เสก โลโซ Sek Loso อยากเปลี่ยนวันจันทร์เป็นวันอาทิตย์ อยากเปลี่ยนชีวิตให้ง่ายขึ้น อยากเปลี่ยนกลางวันเป็นกลางคืน อยากให้คนที่ยืนได้นั่งเก้าอี้ อยากเปลี่ยนการรบเป็นการรัก อยากให้คนหน้ายักษ์มีร้อยยิ้ม อยากเปลี่ยนเปลวไฟเป็นไอติม ให้คนจนได้ลิ้มไข่ปลาคาเวียร์ อยากเปลี่ยนใจเธอ อยากเปลี่ยนใจเธอ ให้ชอบฉันสักหน่อย อยากเปลี่ยนตึกสูงเป็นต้นไม้ อยากให้คนใจร้ายใจดีบ้าง อยากให้คนที่เดินอยู่ริมทาง เปลี่ยนให้เขาได้นั่งบีเอ็มดับเบิ้ลยู อยากเปลี่ยนยาบ้าเป็นยาดี อยากเปลี่ยนยาอีเป็นอีโน อยากเปลี่ยนโคเคนเป็นแดงโม ตาเธอโต้โต ฉันอยากมองนานๆ อยากเปลี่ยนคนแก่เป็นวัยรุ่น อยากให้พวกชอบวุ่นอยุ่เฉยๆอยากให้การเมืองไทยเปลี่ยไปเอย ชอบเธอจังเลย ไม่รู้จะพูดยังไง อยากเปลี่ยนใจเธอ อยากเปลี่ยนใจเธอ ให้ชอบฉันสักหน่อย อยากเปลี่ยนใจเธอ อยากเปลี่ยนใจเธอ ให้รักฉันสักหน่อย