7 สิงหา

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง 7สิงหา เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C#m | A |B | C#m |
C#m | A |B | C#m |

วันที่ 7C#m สิงหา นั้นคือวันเกิดถือกำเนิC#mด..ชายไทBยหัวใจทหาC#mจากแดนดิAน ถิ่นกันดาร ผืนดินอีสาF#mคือตำนาG#mนเลือดนักสู้ที่ราบสูC#m

ที่สำเร็จไC#mด้ดีเพราะพ่อสอนสั่งให้เป็นดั่Bงตัวจริงของลูกผู้ชาC#mเกิดชาติเดีAยว อยู่ชาติเดียว เดี๋ยวก็ไF#mคือเสือร้าG#mย ใจเหมือนสิงห์ที่ยิ่งใหC#mญ่

คำพ่อสั่Aง จดจำBอยู่ในหัวใC#mเดินก้าวไปA ชาติชาBยทระนC#mมีพลัAงสร้างปัญญBา..ด้วยสองE B/D#ขา.. ที่มั่นคC#mง      Bจิตซื้อตรAง  ไม่G#mคดโกF#mง ให้เสีBยชื่อพ่C#m

C#m | A |B | C#m |
C#m | A |B | C#m |

A B | C#m |A B | C#m |
A B | E B/D# C#m B |
A G#m F#m B | C#m |

ไม่เอาเปรีC#mยบ เหยียดหยามผู้ต้อยต่ำกว่าตีราคBาตัวเองไว้เท่ากับศูC#mนย์เกิดจากดิAน ได้เป็นดาว คงเพราะโลกหมุF#mไม่หมกมุ่G#mนกับชื่อเสียงที่ไม่ยั่งยืC#m

* | * |

จิตซื้อตรAง ไม่คดโกBงให้เสียชื่อพ่C#m

C#m | A | B | C#m | ( Fade Out )คอร์ดเพลง 7สิงหา เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง 7สิงหา เสก โลโซ Sek Loso วันที่ 7 สิงหา นั้นคือวันเกิด ถือกำเนิด ชายไทยหัวใจทหาร จากแดนดิน ถิ่นกันดาร ผืนดินอีสาน คือตำนานเลือดนักสู้ที่ราบสูง ที่สำเร็จได้ดีเพราะพ่อสอนสั่ง ให้เป็นดั่งตัวจริงของลูกผู้ชาย เกิดชาติเดียว อยู่ชาติเดียว เดี๋ยวก็ไป คือเสือร้าย ใจเหมือนสิงห์ที่ยิ่งใหญ่ คำพ่อสั่ง จดจำอยู่ในหัวใจ เดินก้าวไป ชาติชายทระนง มีพลังสร้างปัญญา ด้วยสองขา ที่มั่นคง จิตซื้อตรง ไม่คดโกง ให้เสียชื่อพ่อ ไม่เอาเปรียบ เหยียดหยามผู้ต้อยต่ำกว่า ตีราคาตัวเองไว้เท่ากับศูนย์ เกิดจากดิน ได้เป็นดาว คงเพราะโลกหมุน ไม่หมกมุ่นกับชื่อเสียงที่ไม่ยั่งยืน จิตซื้อตรง ไม่คดโกงให้เสียชื่อพ่อ