(ฉันคิดฯ)ฐานะอะไร

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง (ฉันคิดฯ)ฐานะอะไร เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A | A/G# |A/C# | A/B |

 A  ฉันคิดไปเองหรือเปล่E A  ที่คิดว่าเรารักกัE   ได้แต่F#mเพ้อฝัน เธอเป็นDของฉัน   อย่างนั้นEอย่างนี้

 A  ฉันคิดไปเองหรือเปล่E A  ว่าเรามีกันและกัE   แค่เธF#mอและฉัน หนึ่งเดียวDเท่านั้น   อยู่บนEโลกนี้

ไม่รู้Dจริง ๆ ว่าภายในใจเธอมีAใคร ๆ หรือเปล่าหรือคนD ๆ หนึ่งครอบครองดวงใจแต่Eไม่ใช่เรา

อย่างน้อAย..ฉันเอC#mงจะได้รู้F#mว่าฉัEนไม่ควรD C#mคู่..             กับเธBmอเลEอย่างน้อAย.. ฉันจะC#mได้เข้าใF#mว่ามีEฐานะอะไD C#mร..เพื่อนคุBmยใช่ไหEม(เล่าเ(A | E)ธอ)

 A  ถ้อยคำที่เธอพูดมาE A  น้ำตาแทบรินรดใE   มันซึ้F#mงรู้ไหม แค่คำDน้อยนิด   เธออาจEไม่คิด

* | ** |

F#m | A |F#m | A |
D | Bm |E | E |

** | ** |

A | A/G# |A/C# | A/B |A |คอร์ดเพลง (ฉันคิดฯ)ฐานะอะไร เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง (ฉันคิดฯ)ฐานะอะไร เสก โลโซ Sek Loso ฉันคิดไปเองหรือเปล่า ที่คิดว่าเรารักกัน ได้แต่เพ้อฝัน เธอเป็นของฉัน อย่างนั้นอย่างนี้ ฉันคิดไปเองหรือเปล่า ว่าเรามีกันและกัน แค่เธอและฉัน หนึ่งเดียวเท่านั้น อยู่บนโลกนี้ ไม่รู้จริงๆว่าภายในใจ เธอมีใครๆหรือเปล่า หรือคนๆหนึ่งครอบครองดวงใจ แต่ไม่ใช่เรา อย่างน้อย ฉันเองจะได้รู้ ว่าฉันไม่ควรคู่ กับเธอเลย อย่างน้อย ฉันจะได้เข้าใจ ว่ามีฐานะอะไร เพื่อนคุยใช่ไหม(เล่าเธอ) ถ้อยคำที่เธอพูดมา น้ำตาแทบรินรดใจ มันซึ้งรู้ไหม แค่คำน้อยนิด เธออาจไม่คิด