ฉันไม่สำออย

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฉันไม่สำออย เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

E | B |C#m | A |
E | B |C#m | A |

 E  อย่าคิดมากเลBย หากเธอพบคนC#mใหม่  A E  บอกไม่เป็นไรB ก็ใจฉันชิC#mน     A E  แค่คน ๆ หนึ่Bง ที่ลุยแทบบ้าC#mบิ่น   A E  พรุ่งนี้คงบิBนต่อไปเหมือนC#m Aเดิม

 E  ฉันไม่สำออBย ไม่คอยให้เธอC#mปลอบ  A E  ฉันไม่ค่อยชอBบให้ใครเห็นน้ำC#mตา    A E  เมื่อเธอไปดีB เจอะทางที่ดีC#mกว่า   A E  ใครมันจะกล้Bาห้ามไม่ให้ไC#m

   ก็รัF#mกจึงยอมให้เธอG#mทุกอย่าง   ยอมเปิดทาAง.. ทั้งที่เจ็บใจ

E | B |C#m | A |
E | B |C#m | A |

 E  อยากรบกวนเธBอ บอกเขาให้ฉันC#mหน่อย A E  ฝากเขาช่วยดูBแลเธอให้C#m Aดี E  ให้รักจริง ๆB ใส่ใจให้เต็C#mมที่   A E  ถ้าเขาไม่ดีB อันนี้ไม่C#m Aยอม

* | ** |

E | B |C#m | A |
E | B |C#m | A |
E | B |C#m | A |
E | B |C#m | A |

 E  ก็คิดว่าทำBบุญมาไม่มาC#mกพอ   A E  แต่ก็จะรBอ หากเธอเปลี่ยนใจC#mนะ    A

* | ** |

E | B |C#m | A |

ทั้งที่จะตาE | B | C#m | Aย..

* |

 E  ใครมันจะกล้Bาห้ามไม่ให้C#m | Aไป.. E  ใครมันจะกล้Bาห้ามไม่ให้ไC#mป..คอร์ดเพลง ฉันไม่สำออย เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง ฉันไม่สำออย เสก โลโซ Sek Loso อย่าคิดมากเลย หากเธอพบคนใหม่ บอกไม่เป็นไร ก็ใจฉันชิน แค่คนๆหนึ่ง ที่ลุยแทบบ้าบิ่น พรุ่งนี้คงบินต่อไปเหมือนเดิม ฉันไม่สำออย ไม่คอยให้เธอปลอบ ฉันไม่ค่อยชอบให้ใครเห็นน้ำตา เมื่อเธอไปดี เจอะทางที่ดีกว่า ใครมันจะกล้าห้ามไม่ให้ไป ก็รักจึงยอมให้เธอทุกอย่าง ยอมเปิดทาง ทั้งที่เจ็บใจ อยากรบกวนเธอ บอกเขาให้ฉันหน่อย ฝากเขาช่วยดูแลเธอให้ดี ให้รักจริงๆใส่ใจให้เต็มที่ ถ้าเขาไม่ดี อันนี้ไม่ยอม ก็คิดว่าทำบุญมาไม่มากพอ แต่ก็จะรอ หากเธอเปลี่ยนใจนะ ทั้งที่จะตาย ใครมันจะกล้าห้ามไม่ให้ไป ใครมันจะกล้าห้ามไม่ให้ไป