คอนฟิวส์ (Confused) ซะ

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คอนฟิวส์ซะ เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F#m | F#m |F#m | F#m |
F#m | F#m |F#m | F#m |

F#m | F#m |F#m | F#m |

เป็นF#mไงเป็นกัน วันนี้ต้องEตัดสินใจปล่อยเอาไว้Bคงไม่ไหว มันจะเรื้F#mอรัง  EF#mนมาแรมปี ถามทีไรEเธอบอกยังปล่อยให้เราBมีความหวัง โอ๊ยทําได้F#mไง

เธอจับปลDาสองมือ แล้วจะถืF#mอยังไงหมดใจก็คดD ๆ ๆ ยังกับถนนC#สุขุมวิท

จะเป็นเขF#mาหรือว่าฉัน เธอก็ฟันAธงไปเลยถามถึงเขาBแล้วทําเฉย เธอไม่เคยF#mตอบ  Eจะอยู่กับเขF#mาก็เอานะ ถ้าจะมAาก็ซอยเดิมอยากให้เธBอคอนเฟิร์ม ใครที่เธอF#mชอบไม่ใช่อะไรD ๆ ก็ปล่อยเอาไว้E ๆให้คอนฟิ้วF#mส์ซะ!

F#m | F#m |F#m | F#m |

ยูF#mบีซี ก็เปิดดูEทั้งวันแต่ยังไงBก็ไม่มัน เพราะคิดถึงF#mเธอ  Eไม่F#mอยากไปไหน จะเป็นใคEรไม่อยากเจอแค่อยากให้ เธBอ ๆ ๆ รีบตัดสินF#mใจ

* | ** |

F#m | F#m |F#m | F#m |

F#m | E |B | F#m E |
F#m | E |B | F#m E |

* | ** | ** |

ให้คอนฟิ้วF#mส์ ซะ ให้คอนฟิ้วส์ ซะไม่ใช่อะไรD ๆ ก็ปล่อยเอาไว้E ๆให้คอนฟิ้F#mวส์ซะคอร์ดเพลง คอนฟิวส์ซะ เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง คอนฟิวส์ซะ เสก โลโซ Sek Loso เป็นไงเป็นกัน วันนี้ต้องตัดสินใจ ปล่อยเอาไว้คงไม่ไหว มันจะเรื้อรัง ทนมาแรมปี ถามทีไรเธอบอกยัง ปล่อยให้เรามีความหวัง โอ๊ยทําได้ไง เธอจับปลาสองมือ แล้วจะถือยังไงหมด ใจก็คดๆๆ ยังกับถนนสุขุมวิท จะเป็นเขาหรือว่าฉัน เธอก็ฟันธงไปเลย ถามถึงเขาแล้วทําเฉย เธอไม่เคยตอบ จะอยู่กับเขาก็เอานะ ถ้าจะมาก็ซอยเดิม อยากให้เธอคอนเฟิร์ม ใครที่เธอชอบ ไม่ใช่อะไรๆก็ปล่อยเอาไว้ๆให้คอนฟิ้วส์ซะ! ยูบีซี ก็เปิดดูทั้งวัน แต่ยังไงก็ไม่มัน เพราะคิดถึงเธอ ไม่อยากไปไหน จะเป็นใครไม่อยากเจอ แค่อยากให้ เธอๆๆ รีบตัดสินใจ ไม่ใช่อะไรๆก็ปล่อยเอาไว้ๆ ให้คอนฟิ้วส์ซะ