ออกจากชีวิตฉันไปเสียที

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ออกจากชีวิตฉันไปเสียที เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)

A | C#m |F#m | D E |

สิ่งทีเธAอทำมันเกินเลยเกินกว่าที่คนC#mเคยรักเขาทำกันเธBmอทำกับฉัน รุนแรงEเกินให้อภัยอยู่Aกันมาดี ๆ เธอกล่าวหาC#mว่าฉันปันใจให้Bmกับใคร โดยไม่มีEหลักฐาน

ฉันDmaj7จะไปรักใคร ในเมื่อหัวใจC#mฉันมีแต่เธF#mไม่อยาBmกจะพร่ำเพ้อให้เสียEเวลาเหตุผลDmaj7ไม่เคยรับฟังในเมื่อฉันมัC#mนเลวในสายตF#mา..ของเธBmก็จบกันเท่านี้E

ออกจากชีวิตAฉันไปเสียที ไปC#mให้หมดเลF#mไปทำBmเหมือนว่าเราไม่เคย ไม่เคยEได้คบกันให้ลืมAคน ๆ นี้ คนที่C#mเลว ๆ อย่างฉัF#mคนBmที่มันเคยรักเธEอ (แค่เพียงคนเดี(A)ยว)

A E |

ฉันAเข้าผิด คิC#mดว่าเธอรู้เพรBmาะที่เฝ้าดู เธอก็ไม่Eได้โง่อะไรไปฟังAคนอื่นเขา ผิดเพี้C#mยนไปมากมายต่อจาBmกนี้ไป ทางใครEทางมัน

* | ** |

Dmaj7 | A |Dmaj7 | A |
Bm | C#m |D | E |

** | ** |

A | D | ( x2 ) | A |คอร์ดเพลง ออกจากชีวิตฉันไปเสียที เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง ออกจากชีวิตฉันไปเสียที เสก โลโซ Sek Loso สิ่งทีเธอทำมันเกินเลย เกินกว่าที่คนเคยรักเขาทำกัน เธอทำกับฉัน รุนแรงเกินให้อภัย อยู่กันมาดีๆเธอกล่าวหาว่าฉันปันใจ ให้กับใคร โดยไม่มีหลักฐาน ฉันจะไปรักใคร ในเมื่อหัวใจฉันมีแต่เธอ ไม่อยากจะพร่ำเพ้อให้เสียเวลา เหตุผลไม่เคยรับฟัง ในเมื่อฉันมันเลวในสายตา ของเธอ ก็จบกันเท่านี้ ออกจากชีวิตฉันไปเสียที ไปให้หมดเลย ไปทำเหมือนว่าเราไม่เคย ไม่เคยได้คบกัน ให้ลืมคนๆนี้ คนที่เลวๆอย่างฉัน คนที่มันเคยรักเธอ (แค่เพียงคนเดียว) ฉันเข้าผิด คิดว่าเธอรู้ เพราะที่เฝ้าดู เธอก็ไม่ได้โง่อะไร ไปฟังคนอื่นเขา ผิดเพี้ยนไปมากมาย ต่อจากนี้ไป ทางใครทางมัน