กลับคำเสีย

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กลับคำเสีย เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Em | D |Cmaj7 | D |
Em | D |Cmaj7 | D |

แค่Emเพียงหนึ่งนาที ที่เธอAmพูดไปรู้Dตัวบ้างไหม..ว่าพูดGอะไรออกมาใจCเย็น ๆ ดีไหม ฉัAmนจะให้เวลาคำที่Bเธอพูดมา ฉันจะลืมCมันไป..D

   กลับคำเGสีย อย่าเอ๋ยมัGmaj7นออกมา G7  โปรดจงคิดดูอย่างช้า ๆC ในใจ   คำBบางคำนั้นEm Dแรงเกินไป C   และมันAmทำลายจิตใจ..เกินทD   กลับคำเGสีย อย่าเอ๋ยคำGmaj7ล่ำลา G7  อาจเป็นเพราะเราเหนื่อยและล้Cา..เกินไป   มอBงดี ๆ พูEm Dดจากันใหม่C   ก็เรAmามีกันอยู่เพีDยงสองGคน

Gsus4 | G |

แค่Emเพียงหนึ่งนาที..ที่เธAmอพูดไปซึ่งDมันอาจทำลาย..ร้อยล้านGนาทีที่ดีดีCต่อกันพันครั้ง ครั้Amงนึงย่อมจะมีมันBคงมีสักที..ที่คลางแคลCงในใจ..D

* |

G | A |C | G |
G | A |C | G D | E |

   กลับคำเAสีย อย่าเอ๋ยมัAmaj7นออกมา A7  โปรดจงคิดดูอย่างช้า ๆD ในใจ   คำC#บางคำนั้F#m Eนแรงเกินไป D   และมันBmทำลายจิตใจ..เกินทE   กลับคำเAสีย อย่าเอ๋ยคำAmaj7ล่ำลา A7  อาจเป็นเพราะเราเหนื่อยและล้Dา..เกินไป   มอC#งดี ๆ พูF#m Eดจากันใหม่D   ก็เรBmามีกันอยู่เพีEยงสองAคน

A |

แค่F#mเพียงหนึ่งนาที ที่เธอBmพูดไปรู้Eตัวบ้างไหม..ว่าพูดAอะไรออกมาใจDเย็น ๆ ดีไหม ฉัBmนจะให้เวลาคำที่C#เธอพูดมา ฉันจะลืมDมันไป..คอร์ดเพลง กลับคำเสีย เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง กลับคำเสีย เสก โลโซ Sek Loso แค่เพียงหนึ่งนาที ที่เธอพูดไป รู้ตัวบ้างไหม ว่าพูดอะไรออกมา ใจเย็นๆดีไหม ฉันจะให้เวลา คำที่เธอพูดมา ฉันจะลืมมันไป กลับคำเสีย อย่าเอ๋ยมันออกมา โปรดจงคิดดูอย่างช้าๆในใจ คำบางคำนั้นแรงเกินไป และมันทำลายจิตใจ เกินทน กลับคำเสีย อย่าเอ๋ยคำล่ำลา อาจเป็นเพราะเราเหนื่อยและล้า เกินไป มองดีๆพูดจากันใหม่ ก็เรามีกันอยู่เพียงสองคน แค่เพียงหนึ่งนาที ที่เธอพูดไป ซึ่งมันอาจทำลาย ร้อยล้านนาทีที่ดี ดีต่อกันพันครั้ง ครั้งนึงย่อมจะมี มันคงมีสักที ที่คลางแคลงในใจ กลับคำเสีย อย่าเอ๋ยมันออกมา โปรดจงคิดดูอย่างช้าๆในใจ คำบางคำนั้นแรงเกินไป และมันทำลายจิตใจ เกินทน