ก้อนเนื้อข้างซ้าย

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ก้อนเนื้อข้างซ้าย เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)

G# | C# |G# | C# |

ฉันเหงาเหลือเกิG#น ตั้งแต่วัCmนที่เธอจากฉันไFmเหมือนยังไม่นาA#mน เพราะรับD#มันไม่ได้จริงG# ๆ

ที่เธFmอ..มาบอกลA#mา โดยที่D#ฉันไม่ได้ตั้งตัG#ไม่เคFmย..ะเตรียมรัA#mบอะไรอย่างนี้D#

ก็เลยต้องช้ำC#..ใจ.D#.    เจ็CmบเหลือเกิFmเมื่อเธอเดิC#น..จากกัD#นไม่ทันรับมืG#ก้อนเนื้อข้างซ้C#าย..พัD#ง..    เกิCmนคำเขาลืFmแล้วชีวิตคืF#อ..อะไรD# ต่อจากนี้G#

ไม่คิดว่าคG#น..ที่เคยไว้CmใจจะมาหักหFmลังทำกันได้A#mลง ฉันคงไD#ม่มีค่าพG#

เพราะเธFmอ..มาบอกลA#mา โดยที่ฉัD#นไม่ได้ตั้งตัG#ไม่เคFmย..จะเตรียมรัA#mบอะไรอย่างนี้D#

** |

 G#m  รู้ฉันรู้ ฉันไม่ค่อยดีF#..เท่าไหร่ E  แต่ก็มีใจเหมือนคนอื่นเขD#า..เหมือนกัน..

B | C# |E | B G# A A# |
B | C# |E | D# | D# |

** |

แล้วชีวิตคืF#อ..ยังไD#ง ต่อจากนี้G#..คอร์ดเพลง ก้อนเนื้อข้างซ้าย เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง ก้อนเนื้อข้างซ้าย เสก โลโซ Sek Loso ฉันเหงาเหลือเกิน ตั้งแต่วันที่เธอจากฉันไป เหมือนยังไม่นาน เพราะรับมันไม่ได้จริงๆ ที่เธอ มาบอกลา โดยที่ฉันไม่ได้ตั้งตัว ไม่เคย ะเตรียมรับอะไรอย่างนี้ ก็เลยต้องช้ำ ใจ เจ็บเหลือเกิน เมื่อเธอเดิน จากกันไม่ทันรับมือ ก้อนเนื้อข้างซ้าย พัง เกินคำเขาลือ แล้วชีวิตคือ อะไร ต่อจากนี้ ไม่คิดว่าคน ที่เคยไว้ใจจะมาหักหลัง ทำกันได้ลง ฉันคงไม่มีค่าพอ เพราะเธอ มาบอกลา โดยที่ฉันไม่ได้ตั้งตัว ไม่เคย จะเตรียมรับอะไรอย่างนี้ รู้ฉันรู้ ฉันไม่ค่อยดี เท่าไหร่ แต่ก็มีใจเหมือนคนอื่นเขา เหมือนกัน