Happy Birthday (แฮปปี้เบิร์ดเดย์)

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง Happy Birthday เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)

 Em  ขอให้มีDความสุA/C#ขในวันนี้C Em  ขอให้เธDอแฮปปี้A/C#กับคนCนั้น Em  ขอให้ลืDมไปเถิA/C#ด..   ว่าเคCยมีฉัEmน..อD A | C# Cยู่

 Em  เธอคงลืDมวันเก่A/C#าที่เราCสอง Em  เคยร่ำร้องDเพลงนี้A/C#ด้วยกัC Em  เธอคงลืDมไปว่A/C#า..ในวันCนั้น   ฉัEm D | A/C# Cน..        ร้อง..

HaEmppy BirtGhday  A CHaEmppy BirtGhday  A CHaEmppy BirtGhday..A C         to YoAu

 Em  เค้กที่เธDอเคยชอA/C#บ มันสั่งจากร้านCนั้น Em  มีดที่เธDอใช้หั่A/C#น ยังวางอยู่ตรงCนี้ Em  เพลงที่เธอDชอบเปิA/C#ด ยังจำมันได้Cดี   แหละEm D | A/C# Cวันนี้..

** |

 B  ปีที่แล้วอยู่กับฉัน ปีนี้เธออยู่กับใคC   เธอจะเป็นอย่างไร คงอยู่ในอ้อมกอดเขD   เธอคงลืมเรื่องของเรา ก็ฉันมันเป็นคนเก่B   คนที่เธอไม่สน ยังไงก็ Happy Birthday

Em G | A C |
Em G | A C |
Em G | A C |A | A |

 Em  ขอให้มีDความสุA/C#ขในวันCนี้ Em  ขอให้เธอDแฮปปี้A/C#กับคนCนั้น Em  แหละฉันยังเป็Dนคนเก่A/C#า..ที่เฝ้าCฝัน   ที่รัEmก..เธD | A/C# Cอ..

HaEmppy BirtGhday  A CHaEmppy BirtGhday  A CHaEmppy BirtGhday  A CHaEmppy BirtGhday  A CHaEmppy Birthdayคอร์ดเพลง Happy Birthday เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง Happy Birthday เสก โลโซ Sek Loso ขอให้มีความสุขในวันนี้ ขอให้เธอแฮปปี้กับคนนั้น ขอให้ลืมไปเถิด ว่าเคยมีฉัน อยู่ เธอคงลืมวันเก่าที่เราสอง เคยร่ำร้องเพลงนี้ด้วยกัน เธอคงลืมไปว่า ในวันนั้น ฉัน ร้อง Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to You เค้กที่เธอเคยชอบ มันสั่งจากร้านนั้น มีดที่เธอใช้หั่น ยังวางอยู่ตรงนี้ เพลงที่เธอชอบเปิด ยังจำมันได้ดี แหละวันนี้ ปีที่แล้วอยู่กับฉัน ปีนี้เธออยู่กับใคร เธอจะเป็นอย่างไร คงอยู่ในอ้อมกอดเขา เธอคงลืมเรื่องของเรา ก็ฉันมันเป็นคนเก่า คนที่เธอไม่สน ยังไงก็ Happy Birthday ขอให้มีความสุขในวันนี้ ขอให้เธอแฮปปี้กับคนนั้น แหละฉันยังเป็นคนเก่า ที่เฝ้าฝัน ที่รัก เธอ Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday