คู่เธอ

 เสก โลโซ Loso สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คู่เธอ เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F | F |Dm | Fm |A# | A# |C | C |

Fม..อาจเคยพัดAmผ่านไปใคGmร..อาจเคยเดินCเข้ามาFน..ตกไม่นาAmนก็ซาแม้แต่ฟ้Gmา..ยังเคยเปลี่ยนสีC

แต่ใจฉัDmน..ที่มั่นAmคงไม่ลดน้อGmยถอยลงอย่างน้ำFเปรียบต้นไม้Dm..ที่งอกAmงามจะเหมือนคำA#..ที่ฉันให้สัญญC

ว่าจะขอมีF..แค่เธอคนเดีDmยวว่าจะรักเธFอ.. รักตลอดไDmตราบใดฟ้Gmายังคู่กับดิCตราบใดน้ำAmยังคู่กับปลDmจะมีฉัGmน..กับสัญญCา คู่เธอ

F | F |Dm | Dm |A# | A# |C | C |

ฉัFน..อาจแสดงAmไม่เป็นที่เธอเห็Gmน..อาจดูเหมือCนไม่เคยที่จริงรัFก..มากกว่าคำAmเอื้อนเอ่ยแต่ทำเฉGmย..เหมือนไม่เคยCรักกัน

* | ** |

F | F |Dm | Dm |A# | A# |C | C |
F | F |Dm | Dm |A# | A# |C | C |

* | ** |คอร์ดเพลง คู่เธอ เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง คู่เธอ เสก โลโซ Sek Loso ลม อาจเคยพัดผ่านไป ใคร อาจเคยเดินเข้ามา ฝน ตกไม่นานก็ซา แม้แต่ฟ้า ยังเคยเปลี่ยนสี แต่ใจฉัน ที่มั่นคง ไม่ลดน้อยถอยลงอย่างน้ำ เปรียบต้นไม้ ที่งอกงาม จะเหมือนคำ ที่ฉันให้สัญญา ว่าจะขอมี แค่เธอคนเดียว ว่าจะรักเธอ รักตลอดไป ตราบใดฟ้ายังคู่กับดิน ตราบใดน้ำยังคู่กับปลา จะมีฉัน กับสัญญา คู่เธอ ฉัน อาจแสดงไม่เป็น ที่เธอเห็น อาจดูเหมือนไม่เคย ที่จริงรัก มากกว่าคำเอื้อนเอ่ย แต่ทำเฉย เหมือนไม่เคยรักกัน