ขอตายในอ้อมกอดเธอ

 เสก โลโซ Loso สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอตายในอ้อมกอดเธอ เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: Yess Records

A E | F#m |D E | A |

 A  อย่าปล่อยมือฉัEน ได้โปรF#mดอย่าไปรักใคร   ทนไม่Dไหว คงต้องตาEยถ้าขาดเธอ A  เมื่อมีเธอแล้Eว ไม่อยาF#mกจะมองหาใคร   คนสุดDท้าย ขอตายEในอ้อมกอดเธA Eอ..

 A  สมมติว่าวันหนึ่ง..ตื่นมาC#mไม่เจอเธอ   ฉัDนก็ไม่รู้Eจะอยู่เพื่อใคA A  โลกช่างโหดร้าย ยามเมื่อฉัC#mนไม่มีใคร   สองมืDอ..เธEอก็ยื่นเข้ามA

เข้ามาโอDบ..กอดฉัEนให้มั่นใจAไม่มีอะไDร..จะทำร้ายEฉันอีกแล้AสายตาเธDอ..อ่อนโยEนและแน่แน่AประสานมือกัDน มีฉัEนและมีเธA E

** |

 G  หากวันใด..เราต้องห่างAไกลกัน G  ให้รู้ว่าใจฉัน..เป็นขอEงเธอผู้เดีE7ยว

A E | F#m |D E | A E |
A E | F#m |D E | A E |

* | ** | ** |

คนสุดDท้าย ขอตาEยในอ้อมกอดเธอ

D Dm | A |คอร์ดเพลง ขอตายในอ้อมกอดเธอ เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง ขอตายในอ้อมกอดเธอ เสก โลโซ Sek Loso อย่าปล่อยมือฉัน ได้โปรดอย่าไปรักใคร ทนไม่ไหว คงต้องตายถ้าขาดเธอ เมื่อมีเธอแล้ว ไม่อยากจะมองหาใคร คนสุดท้าย ขอตายในอ้อมกอดเธอ สมมติว่าวันหนึ่ง ตื่นมาไม่เจอเธอ ฉันก็ไม่รู้จะอยู่เพื่อใคร โลกช่างโหดร้าย ยามเมื่อฉันไม่มีใคร สองมือ เธอก็ยื่นเข้ามา เข้ามาโอบ กอดฉันให้มั่นใจ ไม่มีอะไร จะทำร้ายฉันอีกแล้ว สายตาเธอ อ่อนโยนและแน่แน่ว ประสานมือกัน มีฉันและมีเธอ หากวันใด เราต้องห่างไกลกัน ให้รู้ว่าใจฉัน เป็นของเธอผู้เดียว คนสุดท้าย ขอตายในอ้อมกอดเธอ