คืนวันเสาร์

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คืนวันเสาร์ เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)

Em | F D |Em | F G F |
Em | F D |Em | F G F |

 Em  เป็นคืนวันเสาFร์ ที่เหงDาจับใEm   มองไปทางไหFน ไม่ใG F Emสสดตา   ทำงานเหนื่อยนักF อยากพัDกสักครEm   เธอคนเดียวหนFา ที่ฉัG Fนต้องเจอ

Em | F D |Em | F G F |

 Em  โทรไปกี่ครั้Fง ก็ไม่Dใส่ใEm   หรือว่าพูดสาFย กับใG F Emครกันหนา   คุยเรื่องอะไรF รู้ไหDมอิจฉEm   ช่วยโทรกลับมFา ถ้าได้รัG Fบข้อความ

Em | F Em |Em F | G Em |
Em | F Em |Em F | G Em |

Em | F D |Em | F G F |
Em | F D |Em | F G F |

 Em  หรือเธอมีนัFด ปฎิวัDติกับใคEm   ลืมไปใช่ไหFม ว่าฉัG F Emนห่วงหา   คงไปกับเขFา เธอถึDงไม่มEm   บินไปบนฟ้Fา ถลG Fาแล่นลม

Em | F Em |Em F | G Em |
Em | F Em |Em F | G Em |

Em | F D |Em | F G F |
Em | F D |Em | F G F |

Em | D |Em | F |

Em | F D |Em | F G F |
Em | F D |Em | F G F |

 Em  ไม่มาคืนนี้F คงต้อDงจบกัEm   จะไม่ร่วมฝัFน กับเG F Emธอต่อไป   ลืมคนอย่างเธFอ ที่แสDนใจร้าEm   ให้ไปเท่าไรF ไม่ได้G Fไม่คืน

Em | F D | Em | F G F | ( x4 )คอร์ดเพลง คืนวันเสาร์ เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง คืนวันเสาร์ เสก โลโซ Sek Loso เป็นคืนวันเสาร์ ที่เหงาจับใจ มองไปทางไหน ไม่ใสสดตา ทำงานเหนื่อยนัก อยากพักสักครา เธอคนเดียวหนา ที่ฉันต้องเจอ โทรไปกี่ครั้ง ก็ไม่ใส่ใจ หรือว่าพูดสาย กับใครกันหนา คุยเรื่องอะไร รู้ไหมอิจฉา ช่วยโทรกลับมา ถ้าได้รับข้อความ หรือเธอมีนัด ปฎิวัติกับใคร ลืมไปใช่ไหม ว่าฉันห่วงหา คงไปกับเขา เธอถึงไม่มา บินไปบนฟ้า ถลาแล่นลม ไม่มาคืนนี้ คงต้องจบกัน จะไม่ร่วมฝัน กับเธอต่อไป ลืมคนอย่างเธอ ที่แสนใจร้าย ให้ไปเท่าไร ไม่ได้ไม่คืน