แม้ว่า

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แม้ว่า เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Em | Em |Em | Em |

แม้ว่าเธAmอจะไม่เชื่อใจDหน้าตาร้าย ๆBm อย่างฉัEmแม้ว่าเธAmอไม่คิดมองกัDก็ให้โอกาสฉัGนสักหน่อย

แม้ว่าคAmนที่มาชอบเธDจะเสนBmอสักกี่มากน้Emอยเปิดให้ฉัAmนเข้าไปสักหน่อB7ในหัวใจเธEmอ..

แม้เส้นทาAmงของเราต่างกัDแม้ว่าฝัBmนของฉันมันติดดิEmแต่ก็พร้อAmม..จะโบยบิDน..ไปสู่เธG

แม้ว่าคAmนที่มองเข้ามDจะว่าบ้Bmา ว่าเพ้Emไม่ค่อยเจีAmยม ที่หมายปองเธDก็ไม่เป็นไEmร..

ก็เพราะว่าฉัAmนชอบเธDตั้งแต่แรกเจBmอ แต่ไม่กล้าบEmอกกลัวว่าเธAmอนั้นจะมาหลDอกคนบ้านนอกอย่างฉัGสมมติเอานAmะว่าฝันเป็นจริDก็แบบว่าเธBmอมีใจให้กัEmขนาดแค่คิAmด หัวใจยังสั่B7น จริง ๆ นะเธEm

Am | D |Bm | Em |Am | D |G | G |
Am | D |Bm | Em |Am |B7 | Em | Em |

* |

แม้เส้นทาAmงของเราต่างกัDแม้ว่าฝัBmนของฉันมันติดดิEmแต่ก็พร้AmอมจะโบยบิB7น..ไปสู่เธEmอ..

* |

Em | Em |คอร์ดเพลง แม้ว่า เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง แม้ว่า เสก โลโซ Sek Loso แม้ว่าเธอจะไม่เชื่อใจ หน้าตาร้ายๆอย่างฉัน แม้ว่าเธอไม่คิดมองกัน ก็ให้โอกาสฉันสักหน่อย แม้ว่าคนที่มาชอบเธอ จะเสนอสักกี่มากน้อย เปิดให้ฉันเข้าไปสักหน่อย ในหัวใจเธอ แม้เส้นทางของเราต่างกัน แม้ว่าฝันของฉันมันติดดิน แต่ก็พร้อม จะโบยบิน ไปสู่เธอ แม้ว่าคนที่มองเข้ามา จะว่าบ้า ว่าเพ้อ ไม่ค่อยเจียม ที่หมายปองเธอ ก็ไม่เป็นไร ก็เพราะว่าฉันชอบเธอ ตั้งแต่แรกเจอ แต่ไม่กล้าบอก กลัวว่าเธอนั้นจะมาหลอก คนบ้านนอกอย่างฉัน สมมติเอานะว่าฝันเป็นจริง ก็แบบว่าเธอมีใจให้กัน ขนาดแค่คิด หัวใจยังสั่น จริงๆนะเธอ แม้เส้นทางของเราต่างกัน แม้ว่าฝันของฉันมันติดดิน แต่ก็พร้อมจะโบยบิน ไปสู่เธอ