ต้องทำได้

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ต้องทำได้ เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)

Am | F |
Am | F |

จำต้องจาAmกบ้านมFา จำต้องลAmาแสนไกFมีแค่ตัAmว หัวใFจ..สั่งให้ไปG ให้อดทน

แม้อากาAmศหนาวเหน็Fบ ถึงจะเจ็Amบเข้ากระดูFแม้ถ้อยคำAmเขาดูถูFก มันเสียดแทGงที่จิตใจ

แต่ฉันต้องไปF ต้องไปGให้ถึAmแม้ต้องแลกกับสิ่Fงที่ฉัGนมีอAmยู่ลึก ๆ ข้างในF..ที่ใครไม่รู้AmชีวิตยังอFยู่ ฉันรู้G ต้องทำไ(Am)ด้

Am | F |
Am | F |

แม้จะห่Amวงแสนห่วFง แม้จะห่าAmงแสนไมFล์ขอแค่เธอเข้าใจF ว่ารักเธGอ..ไม่เปลี่ยนแปลง

* |

Am | Am |

F G | Am |F G | Am |
F G | Am |F G | Am |

F | Am | F |

** | * | * |

ชีวิตยังอFยู่ ฉันรู้Gต้องทำได้Amใจมันรู้อยู่F มันรู้Gว่าไม่ง่าAmแต่ชีวิตยังอFยู่ ฉันรู้Gต้องทำได้Amแม้คิดถึงเธFอ และคิดGถึงเมืองไทAmคิดถึงทั้งเธFอ และคิดGถึงเมืองไทAmคิดถึงทั้งเธFอ และคิดGถึงเมืองไทย

Am | F | ( x6 ) | Am |คอร์ดเพลง ต้องทำได้ เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง ต้องทำได้ เสก โลโซ Sek Loso จำต้องจากบ้านมา จำต้องลาแสนไกล มีแค่ตัว หัวใจ สั่งให้ไป ให้อดทน แม้อากาศหนาวเหน็บ ถึงจะเจ็บเข้ากระดูก แม้ถ้อยคำเขาดูถูก มันเสียดแทงที่จิตใจ แต่ฉันต้องไป ต้องไปให้ถึง แม้ต้องแลกกับสิ่งที่ฉันมีอยู่ ลึกๆข้างใน ที่ใครไม่รู้ ชีวิตยังอยู่ ฉันรู้ ต้องทำได้ แม้จะห่วงแสนห่วง แม้จะห่างแสนไมล์ ขอแค่เธอเข้าใจ ว่ารักเธอ ไม่เปลี่ยนแปลง ชีวิตยังอยู่ ฉันรู้ต้องทำได้ ใจมันรู้อยู่ มันรู้ว่าไม่ง่าย แต่ชีวิตยังอยู่ ฉันรู้ต้องทำได้ แม้คิดถึงเธอ และคิดถึงเมืองไทย คิดถึงทั้งเธอ และคิดถึงเมืองไทย คิดถึงทั้งเธอ และคิดถึงเมืองไทย