พ่อฉันเป็นตำรวจ

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พ่อฉันเป็นตำรวจ เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G | G |G | G |

 G  พ่อฉันเป็นตำรวจ ไล่กวดผู้ร้าย   เป็นข้าราชการไทDยเงินเดือนน้อย   ดูแลความสงบCสุขเรียบร้อย D  ถึงแม้เงินเดือนน้อย ก็ส่งลูก ๆ เรียนจบ

G | G |

เป็นตำรGวจดี ไม่กินสินบนมีควาEmมอดทน และมีศักดิ์ศรีไม่เคยAmเลียนาย ให้ได้ดิบดีที่เป็Dนอยู่นี้ก็เพราะฝีมือทั้งหมG | D

* |

G | G |

รับใช้Gประชาชนด้วยความซื่อตรงจิตใจEmมั่นคงในคุณธรรมตาสีAm ตาสา ปู่แดง ย่าดำที่พ่อDฉันทำ ให้เกียรติทุกคนเท่ากัน

G | G | G7 |

เป็นCคนไทยคือกันGนั่นแหละรักDเมืองไทยเหมือนเธอGรักฉันถูCกหรือผิดว่าตามสถาGนการณ์ไม่แบ่งDชนชั้น.. พ่อฉันรับใช้ประชG | Dา..

G | G |G | D |D | C |D | D |G | G7 |

** | * |

G | D |

* |

G | G |C | D |G | G |คอร์ดเพลง พ่อฉันเป็นตำรวจ เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง พ่อฉันเป็นตำรวจ เสก โลโซ Sek Loso พ่อฉันเป็นตำรวจ ไล่กวดผู้ร้าย เป็นข้าราชการไทยเงินเดือนน้อย ดูแลความสงบสุขเรียบร้อย ถึงแม้เงินเดือนน้อย ก็ส่งลูกๆเรียนจบ เป็นตำรวจดี ไม่กินสินบน มีความอดทน และมีศักดิ์ศรี ไม่เคยเลียนาย ให้ได้ดิบดี ที่เป็นอยู่นี้ก็เพราะฝีมือทั้งหมด รับใช้ประชาชนด้วยความซื่อตรง จิตใจมั่นคงในคุณธรรม ตาสี ตาสา ปู่แดง ย่าดำ ที่พ่อฉันทำ ให้เกียรติทุกคนเท่ากัน เป็นคนไทยคือกันนั่นแหละ รักเมืองไทยเหมือนเธอรักฉัน ถูกหรือผิดว่าตามสถานการณ์ ไม่แบ่งชนชั้น พ่อฉันรับใช้ประชา