เพื่อเธอคนเดียว

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เพื่อเธอคนเดียว เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C Dm | Em F |
C Dm | Em F |

 C  ฉันเองเข้าใจDmดี..ว่าเธEmอก็เหนื่Fอย C  รักกันมานาDmนปี แต่ยัEmงเรื่อย ๆF C  ไม่เคยจะปรับDmปรุง..นิสัยEmเปื่อย ๆF   เหมือนรองC Dm | Em Fเท้า.. C  ผมเผ้าก็รุงDmรัง..เหมือน จิมEmมี่ เฮดดริFกส์ C  นิดนึงก็โวยDmวาย..เหมือน จอห์Emน เลนนอF C  ไม่เคยจะยอมDmใคร นึกว่าเอ็Emกซ์โรF   ก็ไม่C Dm | Em Fปาน..

ทำAmตัวเป็นเด็EmกอายุFสิบเจ็Cให้เธAmอต้องตามเช็Emด ตามล้าF G

อยากเป็นคCนที่ดีกว่านี้Dm เพื่อเธEmอคนเดีFยวอยากทำตัวCให้ดีกว่านี้Dmสักหน่อEmยนึง  Fอยากเป็นคCนที่ดีกว่านี้Dm เพราะเธEmอเป็นหนึ่Fไม่อยากเสียCเธอ.. Dmไม่อยากเสีEmยใจ   F

* | ** | *** |

C Dm | Em F |
C Dm | Em F |
C Dm | Em F |
Am Em | F C |Am Em | F | G |

*** | *** |

ไม่อยากเสียCเธอไปDm | Em F..

C Dm Em F | ( x5 ) | C |คอร์ดเพลง เพื่อเธอคนเดียว เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง เพื่อเธอคนเดียว เสก โลโซ Sek Loso ฉันเองเข้าใจดี ว่าเธอก็เหนื่อย รักกันมานานปี แต่ยังเรื่อยๆไม่เคยจะปรับปรุง นิสัยเปื่อยๆเหมือนรองเท้า ผมเผ้าก็รุงรัง เหมือน จิมมี่ เฮดดริกส์ นิดนึงก็โวยวาย เหมือน จอห์น เลนนอล ไม่เคยจะยอมใคร นึกว่าเอ็กซ์โรส ก็ไม่ปาน ทำตัวเป็นเด็กอายุสิบเจ็ด ให้เธอต้องตามเช็ด ตามล้าง อยากเป็นคนที่ดีกว่านี้ เพื่อเธอคนเดียว อยากทำตัวให้ดีกว่านี้สักหน่อยนึง อยากเป็นคนที่ดีกว่านี้ เพราะเธอเป็นหนึ่ง ไม่อยากเสียเธอ ไม่อยากเสียใจ ไม่อยากเสียเธอไป