รักเธอจนวันตาย

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักเธอจนวันตาย เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C | Am |Dm | G |

ฉันCจะยังคง..ก้าวเดินAmต่อไป..ตราDmบที่หัวใจ..ยังGคงเต้นอยู่บอกCกับตัวเอง..ว่าฉันEต้องสู้จะอยู่Fดูแล..เธอตลอดไปG

แม้Amวันใด..เธอEmล้มลงฉัFนจะเป็นคน..ดึงมือGเธอขึ้นมาในAmวิถี..ชิวิตEmของผู้กล้าไม่Fมีหรอกหนา..ที่จะยอมแGพ้..

เธอCจะอยู่กับฉัEmน..แม้วันนั้Dmน..จะสุขหรือทุกข์เพียงใดGฉันCรักเธอ และจะรักEจนวันตาAmจะไม่ทิ้Dmงเธอไป ฉันสัญญGา..(ฉันสัญญCา)

C7 |

F | C |F | C |

G# | D# |F | G E |

* | ** | ** |

Dm G | C |
G# G | C |คอร์ดเพลง รักเธอจนวันตาย เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง รักเธอจนวันตาย เสก โลโซ Sek Loso ฉันจะยังคง ก้าวเดินต่อไป ตราบที่หัวใจ ยังคงเต้นอยู่ บอกกับตัวเอง ว่าฉันต้องสู้ จะอยู่ดูแล เธอตลอดไป แม้วันใด เธอล้มลง ฉันจะเป็นคน ดึงมือเธอขึ้นมา ในวิถี ชิวิตของผู้กล้า ไม่มีหรอกหนา ที่จะยอมแพ้ เธอจะอยู่กับฉัน แม้วันนั้น จะสุขหรือทุกข์เพียงใด ฉันรักเธอ และจะรักจนวันตาย จะไม่ทิ้งเธอไป ฉันสัญญา