สายเลือดไทย

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สายเลือดไทย เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)

G C | G D |
G C | G D |

ทุกGคนเกิดมา..ล้วนมีCสายสัมพันธ์ทั้งGเธอและฉัน..เกี่ยวข้องกันDรู้ไหมทุกGชีวิต..มีจิCต มีหัวใจอย่Gาทำร้ายกันอีกเลD

ในGโลกนี้..มีเพียงพอCเพื่อทุกคนโปรGดอย่าดิ้นรนแบ่งแยกแตกกัDต้องอีกGกี่ชีวิต..ที่ต้องพราCกจากกันเราGจะฆ่าฟันเพื่ออะไรD

ทุEmกศาสนา..สอนให้เราCเป็นคนดีคิDดดูอีกทีเพื่อนเอ๋EmเรEmาต้องแบ่งปัน ยื้อแย่งกันCไปทำไมสุดท้าDยเอาไป..ไม่ได้เลEm

รัEmกจะบรรเทา โง่เขลCาคือเกลียดชังก่อDนเสียงปืนดังโปรดฟังฉัEmเราสาAm7ยเลือดเดียวกัน A7เราสาCยเลือดเดียวกัน.D. สายเลือดไทEm

G C | G D |
G C | G D |

อยู่Gรวมกัน แบ่Cงปันกันเข้าGใจกัน ยังไม่สาDจับGมือกัน ร้องCเพลงชาติไทยใจGประสานใจ..เถิดพี่น้อD

* | ** |

เราสาAm7ยเลือดเดียวกัน  A7สายCเลือดเดียวกัน.D. สายเลือดไทEmเราสาAm7ยเลือดเดียวกัน  A7เราสายCเลือดเดียวกัน.D. สายเลือดไทEmคอร์ดเพลง สายเลือดไทย เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง สายเลือดไทย เสก โลโซ Sek Loso ทุกคนเกิดมา ล้วนมีสายสัมพันธ์ ทั้งเธอและฉัน เกี่ยวข้องกันรู้ไหม ทุกชีวิต มีจิต มีหัวใจ อย่าทำร้ายกันอีกเลย ในโลกนี้ มีเพียงพอเพื่อทุกคน โปรดอย่าดิ้นรนแบ่งแยกแตกกัน ต้องอีกกี่ชีวิต ที่ต้องพรากจากกัน เราจะฆ่าฟันเพื่ออะไร ทุกศาสนา สอนให้เราเป็นคนดี คิดดูอีกทีเพื่อนเอ๋ย เราต้องแบ่งปัน ยื้อแย่งกันไปทำไม สุดท้ายเอาไป ไม่ได้เลย รักจะบรรเทา โง่เขลาคือเกลียดชัง ก่อนเสียงปืนดังโปรดฟังฉัน เราสายเลือดเดียวกัน เราสายเลือดเดียวกัน สายเลือดไทย อยู่รวมกัน แบ่งปันกัน เข้าใจกัน ยังไม่สาย จับมือกัน ร้องเพลงชาติไทย ใจประสานใจ เถิดพี่น้อง เราสายเลือดเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน สายเลือดไทย เราสายเลือดเดียวกัน เราสายเลือดเดียวกัน สายเลือดไทย