เส้นทางลูกผู้ชาย (Ver.เต็มตีน)

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เส้นทางลูกผู้ชาย เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)

Am | F |Am | F |

เส้นทางลูกผู้ชาAmย.. มันก็มีตายมีเจ็Fบกันบ้างอุปสรรคกีดขวAmาง เราต้องข้ามมันไปFให้ได้นี้แหละรสชาAmติของชีวิตเราเป็นคนกำหนFดทางเดินอย่ามั่วแต่หลงเพลิดGเพลิน.. กับภาพลวงตAm

เส้นทางลูกผู้ชาAmย..มันก็ต้องมีพลั้งพลาดFกันบ้างแต่อย่ามาถากถาAmง มาซ้ำเติมกันมาFกเกินไปคนที่ไม่มีAmความผิด.. คือคนที่มันไม่ทำFอะไรพูดกันแบบควาGย ๆ .. อย่ามากวนส้นตีนAmกู

เดี่ยวมึงจะรู้F.. ว่าที่เสือCกกันเข้ามาอะไรกันนักหนGา พอกูล้มแมร่งเอาAmกันใหญ่จะเอากันให้ตาFย ไม่ให้เกิดCกันเลยหรือไงพ่อGงตาย ไอ้ควายเอ้E7

อย่าให้Amกูเจอ กูจะเล่นแม่งFให้หนักเสือกกันดีนัAmก ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำFนมอารมณ์ไม่Amค่อยดี จึงแต่งเพลงนี้Fเตือนกันเอาไว้G.. อย่ามาทะลึ่งกับกูE7เด้อ

อย่ามาทะลึ่งกับกูF ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำAmนมเก็บปากไว้ดูดส้นตีนFแม่งเหอะเก็บปากไว้ดูดส้นตีAmนกูเหอะเก็บปากไว้แดกหญ้Fาหน้าบ้านพ่องบ้านแม่งGเหอะไอสัตว์เอย..

Am | F |Am | F |
Am | F |Am | F | G |

* | ** | *** |

อย่ามาทะลึ่งกับF Gกู..ปากแม่งไม่สิ้นกลิ่นน้ำAmนมปากแม่งไม่สิ้นกลิ่นน้ำนFเก็บปากไว้ดูดส้นตีนAmแม่งเหอะเอาปากไว้แดรกหญ้าหน้าบ้าFนพ่องแม่งเหอะ Gเก็บปากไว้ดูดส้นตีนAmกูเหอะF Gแค่นี้แหAmละ แค่นี้แหลF Gไอ้สัตว์Amเอย.. เจ๊ดเป็Amด!คอร์ดเพลง เส้นทางลูกผู้ชาย เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง เส้นทางลูกผู้ชาย เสก โลโซ Sek Loso เส้นทางลูกผู้ชาย มันก็มีตายมีเจ็บกันบ้าง อุปสรรคกีดขวาง เราต้องข้ามมันไปให้ได้ นี้แหละรสชาติของชีวิต เราเป็นคนกำหนดทางเดิน อย่ามั่วแต่หลงเพลิดเพลิน กับภาพลวงตา เส้นทางลูกผู้ชาย มันก็ต้องมีพลั้งพลาดกันบ้าง แต่อย่ามาถากถาง มาซ้ำเติมกันมากเกินไป คนที่ไม่มีความผิด คือคนที่มันไม่ทำอะไร พูดกันแบบควายๆ อย่ามากวนส้นตีนกู เดี่ยวมึงจะรู้ ว่าที่เสือกกันเข้ามา อะไรกันนักหนา พอกูล้มแมร่งเอากันใหญ่ จะเอากันให้ตาย ไม่ให้เกิดกันเลยหรือไง พ่องตาย ไอ้ควายเอ้ย อย่าให้กูเจอ กูจะเล่นแม่งให้หนัก เสือกกันดีนัก ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม อารมณ์ไม่ค่อยดี จึงแต่งเพลงนี้ เตือนกันเอาไว้ อย่ามาทะลึ่งกับกูเด้อ อย่ามาทะลึ่งกับกู ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม เก็บปากไว้ดูดส้นตีนแม่งเหอะ เก็บปากไว้ดูดส้นตีนกูเหอะ เก็บปากไว้แดกหญ้าหน้าบ้านพ่องบ้านแม่งเหอะ ไอสัตว์เอย อย่ามาทะลึ่งกับกู ปากแม่งไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ปากแม่งไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม เก็บปากไว้ดูดส้นตีนแม่งเหอะ เอาปากไว้แดรกหญ้าหน้าบ้านพ่องแม่งเหอะ เก็บปากไว้ดูดส้นตีนกูเหอะ แค่นี้แหละ แค่นี้แหละ ไอ้สัตว์เอย เจ๊ดเป็ด!