เซ็กซี่โคตร

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เซ็กซี่โคตร เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

D#m | D#m |D#m | D#m |

เซ็A#กซี่โคD#mตร.. เซ็A#กซี่โคD#mตร..เซ็A#กซี่โD#m C# D#mคตร..เซ็A#กซี่โคD#mตร.. เซ็A#กซี่โคD#mตร..เซ็A#กซี่โD#m F# D#mคตร..

เซ็A#กซี่โคD#mตร.. เซ็A#กซี่โคD#mตร..เซ็A#กซี่โD#m A D#mคตร..เซ็A#กซี่โคD#mตร.. เซ็A#กซี่โคD#mตร..เซ็A#กซี่โคD#mตร..

พอD#mเธอมองมา ตามันตรงกันโดนF#ตรงใจฉัน มันเลยลน ๆเจD#mอกันทีไร ไฟมันแดงโชนฉันF#มันก็คน ชนกันเลยไปห้าG#มก็ไม่ฟัง ยั้งก็ไม่ไหวก็คงD#mเอาให้แหลก ก็ซัดกันให้แหก แตก..

* | ** |

เรD#mามันลุย ๆ คุยกันตามทรงใครF#มางง ๆ ลงเลยบันไดรักD#mใครก็จริง ทิ้งไม่เคยนะเอาF#ฉันไปซะ จะคิดว่าไงห้าG#มก็ไม่ฟัง ยั้งก็ไม่ไหวก็คงD#mเอาให้แหลก ก็ซัดกันให้แหก แตก..

D#m | D#m |D#m | D#m |D#m | D#m |

C# G# C# | G# C# G# | D#m |
C# G# C# | G# C# G# | D#m |

D#m | F# |D#m | F# |G# | D#m | D#m |

* | ** |

D#m | D#m | ( x3 )

C# G# C# | G# C# G# | D#m | ( x2 )คอร์ดเพลง เซ็กซี่โคตร เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง เซ็กซี่โคตร เสก โลโซ Sek Loso เซ็กซี่โคตร เซ็กซี่โคตร เซ็กซี่โคตร เซ็กซี่โคตร เซ็กซี่โคตร เซ็กซี่โคตร เซ็กซี่โคตร เซ็กซี่โคตร เซ็กซี่โคตร เซ็กซี่โคตร เซ็กซี่โคตร เซ็กซี่โคตร พอเธอมองมา ตามันตรงกัน โดนตรงใจฉัน มันเลยลนๆเจอกันทีไร ไฟมันแดงโชน ฉันมันก็คน ชนกันเลยไป ห้ามก็ไม่ฟัง ยั้งก็ไม่ไหว ก็คงเอาให้แหลก ก็ซัดกันให้แหก แตก เรามันลุยๆคุยกันตามทรง ใครมางงๆลงเลยบันได รักใครก็จริง ทิ้งไม่เคยนะ เอาฉันไปซะ จะคิดว่าไง ห้ามก็ไม่ฟัง ยั้งก็ไม่ไหว ก็คงเอาให้แหลก ก็ซัดกันให้แหก แตก