เธอยังมีฉัน

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เธอยังมีฉัน เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)

Fmaj7 | Em Am |Dm G | Csus4 C Csus2 C |

แม้มีคCน..อาจไม่เข้าใEmสิ่งที่เธอFทุ่มเทไป เหมือนไม่มีค่าGอะไรเลยเธอคงเหนื่Cอย..กับถ้อยคำมากมาEmย เยาะเย้AmใจเอDmย..ไม่เป็นไรG

ที่เธอทำC..ดีที่สุดแล้Emหากไม่แคล้Fว ใจคนไม่เหมือนกัGก็ฉันคนหนึ่Cง..ที่เฝ้ามองดูและไม่Emเคยทิ้งกัAmจะร่วมฝ่าฟัDmน..ไปกับเธG

อยาFmaj7กให้เธอได้รู้ ว่าฉันยังอยู่Emข้างเธอเสมAmอยาDmกให้เธอเจอวันGที่งดงาCโปรFmaj7ดรับรู้ว่าฉัน..เป็นแรงใจให้Emเธอเมื่อยาAmม..ไม่มีใคDmร เธอยังมีฉัGน..อีกหนึ่งคC

ขอเพียงเธCอ..มั่นในตัวฉัEmแค่บอกกัFน ฉันคือกำลังใจGถ้าเธอเหนื่Cอย หลับตาพักสักนิEmดบ้างเป็นไAmตื่นพร้อมวันDmสดใส ฉันเคียงข้างไปGกับเธอ

* |

Fmaj7 | C |Fmaj7 | C |

Fmaj7 | Em Am |Dm | G | G |

อยาFmaj7กให้รู้ว่าฉัน นั้นยังอยู่Emข้างเธอเสมAmอยาDmกให้เธอเจอวันGที่งดงาCโปรFmaj7ดรับรู้ว่าฉัน..เป็นแรงใจให้Emเธอเมื่อยาAmม..ท้อใDmเธอยังมีฉัG

* |คอร์ดเพลง เธอยังมีฉัน เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง เธอยังมีฉัน เสก โลโซ Sek Loso แม้มีคน อาจไม่เข้าใจ สิ่งที่เธอทุ่มเทไป เหมือนไม่มีค่าอะไรเลย เธอคงเหนื่อย กับถ้อยคำมากมาย เยาะเย้ย ใจเอย ไม่เป็นไร ที่เธอทำ ดีที่สุดแล้ว หากไม่แคล้ว ใจคนไม่เหมือนกัน ก็ฉันคนหนึ่ง ที่เฝ้ามองดูและไม่เคยทิ้งกัน จะร่วมฝ่าฟัน ไปกับเธอ อยากให้เธอได้รู้ ว่าฉันยังอยู่ข้างเธอเสมอ อยากให้เธอเจอวันที่งดงาม โปรดรับรู้ว่าฉัน เป็นแรงใจให้เธอเมื่อยาม ไม่มีใคร เธอยังมีฉัน อีกหนึ่งคน ขอเพียงเธอ มั่นในตัวฉัน แค่บอกกัน ฉันคือกำลังใจ ถ้าเธอเหนื่อย หลับตาพักสักนิดบ้างเป็นไร ตื่นพร้อมวันสดใส ฉันเคียงข้างไปกับเธอ อยากให้รู้ว่าฉัน นั้นยังอยู่ข้างเธอเสมอ อยากให้เธอเจอวันที่งดงาม โปรดรับรู้ว่าฉัน เป็นแรงใจให้เธอเมื่อยาม ท้อใจ เธอยังมีฉัน