เธอจะรู้บ้างไหม

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เธอจะรู้บ้างไหม เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C# | D#m |B | F# |
C# | D#m |B | F# F#sus4 | F# |

เธอจะรู้บ้างC#ไหมว่าใครนั่งBซึม..ตั้งแต่ค่ำยันเช้F#เธอจะรู้บ้างC#ไหมว่าใจของBเรา..มันเฝ้าแต่ห่วงF#หาถึงเวC#ลา..ที่สองเรB C#า..      จะกลับคืนF# F#sus4 | F#ดี

เธอจะรู้บ้างC#ไหมว่าใจที่Bมี..มันเจ็บช้ำF#เธอจะรู้บ้างC#ไหมว่าทุกถ้อBยคำ..ที่เธอเอ่F#มันทิ่มแทC#ง..ใจสีBแดง..C#   สิ้นดีF#

มาบอกว่าฉัBน..ไม่ดีC#.. เท่าใครเขF#มาบอกว่าเรBา..ไม่เข้ากัC#น.. จนวันนี้D#mทำบาปทำกรรBม.. ร่วมกันมC#ให้เรA#mาลืมได้ก็ดีD#mโอ้ ใจดวงนี้G#.. จะลืมได้ไBง ก็ใจC#มันรักเธD#m

F# | C# |B | F# |
F# | C# |B | F# |

C# | B C# | F# | F# |

** |

 F#  เธอจะรู้บ้างC#ไหม   ถ้าไม่มีBเธอ ฉันไม่อยากอF#ยู่   เธอจะรู้หรือไม่C#รู้   มันหดหู่B เมื่อขาดเธF#

เหมือนขาดใจC# ขาดดวงตBา ขาดตะวัF#ขาดแสงC#จันทร์ ฉันหมดไB C#ฟ..เมื่อไม่มีเธF#คอร์ดเพลง เธอจะรู้บ้างไหม เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง เธอจะรู้บ้างไหม เสก โลโซ Sek Loso เธอจะรู้บ้างไหม ว่าใครนั่งซึม ตั้งแต่ค่ำยันเช้า เธอจะรู้บ้างไหม ว่าใจของเรา มันเฝ้าแต่ห่วงหา ถึงเวลา ที่สองเรา จะกลับคืนดี เธอจะรู้บ้างไหม ว่าใจที่มี มันเจ็บช้ำ เธอจะรู้บ้างไหม ว่าทุกถ้อยคำ ที่เธอเอ่ย มันทิ่มแทง ใจสีแดง สิ้นดี มาบอกว่าฉัน ไม่ดี เท่าใครเขา มาบอกว่าเรา ไม่เข้ากัน จนวันนี้ ทำบาปทำกรรม ร่วมกันมา ให้เราลืมได้ก็ดี โอ้ ใจดวงนี้ จะลืมได้ไง ก็ใจมันรักเธอ เธอจะรู้บ้างไหม ถ้าไม่มีเธอ ฉันไม่อยากอยู่ เธอจะรู้หรือไม่รู้ มันหดหู่ เมื่อขาดเธอ เหมือนขาดใจ ขาดดวงตา ขาดตะวัน ขาดแสงจันทร์ ฉันหมดไฟ เมื่อไม่มีเธอ