อย่ายอมแพ้ (โดยที่ยังไม่ต่อสู้)

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่ายอมแพ้ (โดยที่ยังไม่ต่อสู้) เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

เส้นทางนั้A#mน ฉันเคยเดินD#ผ่านมาเส้นทางโน้A#mน ฉันก็เอือมD#ระอาอารมณ์นี้A#m เห็นจนชินD#สายตารู้ดีว่F#า..ทุกอย่G#างไม่แน่นอA#m

หากวันนี้A#m เธอกำลังD#ท้อถอยอย่าใจน้อA#mย ชีวิตมันยังD#อีกไกลเรื่องแค่นี้A#m เฉยเสียบ้าD#งไม่เป็นไรปล่อยมันไปF# เดี๋ยวมัG#นก็ดีเอA#mฉันจะบรรเลF#ง ร้องเพลG#งนี้เพื่อเธA#m

อย่ายอมแA#mพ้ โดยที่ยังD#ไม่ต่อสู้อย่ายอมแA#mพ้ โดยที่ยังD#ไม่ต่อสู้อย่ายอมแA#mพ้ โดยที่ยังD#ไม่ต่อสู้ยังมีแรงอยู่F# ให้จG#ง..สู้ต่อไป

A#m | D# |A#m | D# |

* | ** |

A#m | F# G# |

** | ** |

ยังมีแรงอยู่F# ให้จG#ง..สู้ขาดใA#mคอร์ดเพลง อย่ายอมแพ้ (โดยที่ยังไม่ต่อสู้) เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง อย่ายอมแพ้ (โดยที่ยังไม่ต่อสู้) เสก โลโซ Sek Loso เส้นทางนั้น ฉันเคยเดินผ่านมา เส้นทางโน้น ฉันก็เอือมระอา อารมณ์นี้ เห็นจนชินสายตา รู้ดีว่า ทุกอย่างไม่แน่นอน หากวันนี้ เธอกำลังท้อถอย อย่าใจน้อย ชีวิตมันยังอีกไกล เรื่องแค่นี้ เฉยเสียบ้างไม่เป็นไร ปล่อยมันไป เดี๋ยวมันก็ดีเอง ฉันจะบรรเลง ร้องเพลงนี้เพื่อเธอ อย่ายอมแพ้ โดยที่ยังไม่ต่อสู้ อย่ายอมแพ้ โดยที่ยังไม่ต่อสู้ อย่ายอมแพ้ โดยที่ยังไม่ต่อสู้ ยังมีแรงอยู่ ให้จง สู้ต่อไป ยังมีแรงอยู่ ให้จง สู้ขาดใจ